Kontakt der Kontinenten

Soesterberg, Utrecht, Nederlandwww.KontaktderKontinenten.nl
Triodos Bank Nederland
SectorProfessionele diensten

Kontakt der Kontinenten is een conferentiehotel zonder winstoogmerk. Het conferentiehotel is een ontmoetingsplek voor wereldburgers. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, denkwijze of religie. Kontakt der Kontinenten Traning & Advies verzorgt in het kader van wereldburgerschap cursussen, trainingen en conferenties. De doelstelling is om mensen te interesseren voor mondiale vraagstukken, hen bewust te maken van hun wereldburgerschap en om hen te bewegen een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.


In het kader van de doelstelling ontvangen organisaties met een maatschappelijke doelstelling en NGO's in de weekends korting op het verblijf.