K3Delta

Nijmegen, Nederlandwww.k3delta.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

Sinds 1928 heeft het familiebedrijf K3Delta kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.


“Ons werkterrein is de achtertuin van de mensen die er nu wonen, maar ook de leefomgeving van de toekomst.” Met deze gedachte richt K3Delta haar gebieden duurzaam en zorgvuldig in. Dat begint al aan de tekentafel: de inrichting van een project moet het toekomstbeeld van het gebied en haar gebruikers weerspiegelen.


Zonneweide Lingemeren in Echteld is daar een goed voorbeeld van. In Echteld realiseert K3Delta het natuurgebied Lingemeren, onder andere door het creëren van waterplassen. Dit gebeurt door het winnen van zand en grind met een elektrische zandzuiger. Met ruim 4600 zonnepanelen wekt K3Delta genoeg energie op om de zandzuiger zelfvoorzienend te maken. Een unieke innovatie, waarmee ze werken aan een nog schonere omgeving en toewerken naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.