Hygro

Haren, Nederlandhy-gro.net/nl
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

Met financieringen van Triodos Bank en duurzame beleggingsinstelling Meewind bouwt HYGRO een waterstofmolen. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij elektrolyse geïntegreerd wordt. Zo kan de turbine zowel groene elektriciteit als groene waterstof produceren. In de eerste fase wordt de windturbine gerealiseerd en gestart met de ontwikkeling van het waterstofgedeelte. De windturbine en de elektrolyse zijn dan nog fysiek gescheiden, maar wel al op elkaar afgestemd. Hierdoor worden conversieslagen en (bijbehorende) significante energieverliezen voorkomen. Zo wordt het produceren van groene waterstof veel efficiënter en de kostprijs lager. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld waterstofproductie door elektrolyse aan het elektriciteitsnet te koppelen. De groene waterstof van de waterstofmolen wordt geleverd aan waterstoftankstations, waar auto's, vrachtwagens en bussen gebruik van kunnen maken. Naast CO2- uitstoot wordt hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen.