Huize Bakker

Doetinchem, Netherlands
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Huize Bakker is een kleinschalig gezinshuis in de Achterhoek. Vanuit een positieve instelling met liefde en een duidelijke structuur proberen we kinderen die niet meer thuis kunnen wonen een veilig, warm en gezellig thuis te bieden. Zodat ze kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en hierin mogen groeien voor de toekomst. Onze kracht ligt in de kleinschaligheid; hierdoor kunnen we met aandacht en betrokkenheid naar de kinderen kunnen kijken. We hebben 2 perspectiefbiedende plekken met daarnaast een observatieplek waarbij een kind of jongere tijdelijk bij ons komt wonen; hier tot rust kan komen, er gekeken kan worden wat het kind/de jongere nodig heeft en op welke plek dat passend is. Ondanks dat het verleden een stempel drukt op het leven van deze kinderen, staan en gaan wij voor kansen. Door uit te gaan van mogelijkheden, samen te werken met familie, netwerk en hulpverlening hopen we dat kinderen trots de toekomst tegemoet kunnen gaan. “Daar waar liefde en hoop samenkomt, is toekomst”