Gezondheidscentrum Samen Beter

Den Bosch, Nederlandwww.samenbeter.nl
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Samen Beter is een gezondheidscentrum in ‘s-Hertogenbosch Oost, dat verschillende vormen van zorg op het gebied van gezondheid en welzijn heeft samengevoegd. Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, diëtisten en een consultatiebureau, werken nauw met elkaar samen en stemmen de zorg zoveel mogelijk op elkaar af. De huisarts houdt hierbij het overzicht en heeft de regie. Deze samenwerking is ook een voorwaarde bij keuze van de locatie voor een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG geeft antwoord op vragen van ouders en andere opvoeders over opvoeden en ontwikkeling. Ook jongeren kunnen er terecht met hun vragen. De gemeente 's-Hertogenbosch koos het gezondheidscentrum als eerste locatie CJG in de stad.