Gezondheidscentrum en Huisartsenpraktijk Widar

Zeist, Nederlandwww.widar.nl
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

In Nederland speelt de huisarts een centrale rol in de zorg als eerste aanspreekpunt bij ziekten en zorgt als poortwachter om de juiste zorg bij de juiste patiënt te brengen. Huisartsenpraktijk Widar functioneert in die zin traditioneel. Daarnaast staat de huisartsenpraktijk in de context van het antroposofische gezondheidscentrum Widar waar behandeling en zorg ook vanuit een antroposofische visie vorm kunnen krijgen. Daartoe werken de huisartsen samen met de overige medewerkers van Widar zoals fysiotherapeuten, een psychologe, een diëtiste, een psychosociaal begeleidster, een kunstzinnig therapeute en een euritmietherapeut. Binnen Widar bestaat ook een Consultatiebureau voor zuigelingen en kleine kinderen. De huisartsen van Widar beschikken zo over een uitgebreid pakket van behandelingen, verwijzingen, preventieve zorg en samenwerkings-mogelijkheden door alle lagen van ons zorgstelsel en met een compleet pallet aan keuzen binnen de reguliere en antroposofische zorg.