Gezinshuis 't SwaneNest

Nispen, Nederlandwww.swanenest.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Gezinshuis ’t SwaneNest is een sociale onderneming die een veilige plek biedt voor uithuisgeplaatste kinderen. Deze kinderen/jongeren wonen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in ons gezinshuis. Dankzij de versterkende kracht van het gewone gezinsleven kunnen deze kinderen in veiligheid, met perspectief tot ontwikkeling komen. Een gezinshuis is een vorm van residentiële jeugdzorg waar uithuisgeplaatste kinderen een nieuwe kans krijgen. De financiering door Triodos helpt het gezinshuis op een geweldige locatie die veel mogelijkheden biedt voor de kinderen te vestigen. Maar vooral kan er ruimte, rust, ontspanning en diverse natuur in een prachtige omgeving aan de kinderen geboden worden. Dit draagt er in belangrijke mate aan bij dat de kinderen vanuit een stabiele basis in een veilige omgeving tot ontwikkeling komen en met vertrouwen het leven en de maatschappij aan zullen kunnen.