Gemeente Breda: verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Breda, Nederlandwww.breda.nl
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Gemeente Breda heeft een stevige ambitie op het gebied van duurzaamheid; in 2044 willen zij een CO2-neutrale gemeente zijn. Deze ambitie vraagt om een structurele en grootschalige aanpak, waarbij de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. De programmatische aanpak van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed stimuleert burgers en bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.


Gemeente Breda sluit met een realistische en kosten efficiënte aanpak aan bij het meerjaren onderhoudsplan van de gemeente en maakt afspraken met de huurders over hun energiebesparing. Met deze aanpak worden de doelstellingen van het energieakkoord gehaald en een energie- en CO2-besparing gehaald van 40%.