Triodos Bank financierde de bouw en uitbating van een windturbinepark van 21,6 MW met 9 Nordex N117-turbines in Hannuit, in Wallonië.