Duurzaamheids- fabriek

Dordrecht, Nederlandwww.leerpark.nl
Triodos Bank Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

In de Duurzaamheidsfabriek wordt een aantrekkelijke en inspirerende leerwerkomgeving rondom duurzame (innovatieve) technologie én nascholende werknemers gerealiseerd. Het bedrijfsleven gaat hierin een deel van de onderwijstaak vervullen.


De Duurzaamheidsfabriek wordt gesitueerd op het Leerpark Dordrecht. Dit park is een vernieuwende gebiedsontwikkeling waarbij een nieuw stadsdeel wordt gerealiseerd. Leren, wonen, werken en recreëren komen hier samen. Scholen voor beroepsonderwijs, drie VMBO-scholen en het ROC Da Vinci zijn op het Leerpark geconcentreerd. Tevens wordt er nagedacht over de vestiging van VWO-onderwijs en hoger onderwijs. Bij deze ontwikkeling is er bijzondere aandacht voor kwaliteit, in zowel ruimtelijke zin als in onderwijskundig opzicht.


Naast onderwijs is er op het Leerpark nadrukkelijk aandacht voor wonen en werken. Behalve scholen worden er ook woningen, bedrijven en kantoren gerealiseerd. Een kwalitatief hoogwaardige omgeving is hierdoor verzekerd. Die hoogwaardigheid komt niet alleen tot uitdrukking in het ambitieniveau van de schoolgebouwen, de sportvoorziening, de brandweerpost, de woningen en de openbare ruimte, maar ook in de wijze waarop het onderwijskundige concept van de doorlopende leerlijn en de contextrijke leeromgeving zijn uitgewerkt in onderwijsleerbedrijven.