Dubolimburg vzw is een katalysator voor de duurzaam bebouwde leefomgeving in Limburg. Het is het provinciale aanspreekpunt voor duurzaam wonen en bouwen. De vereniging sensibiliseert, vormt en adviseert verschillende doelgroepen: particulieren, lokale overheden en bedrijven. Triodos Bank verleende een krediet voor de voorfinanciering van subsidies.