Dijckwegh

Naaldwijk, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorWonen

Dijckwegh CV heeft het monumentale pand van de voormalige Bernadetteschool te Naaldwijk herontwikkeld tot particuliere woonvoorziening voor zorgbehoevende senioren.