De Onlanden

GRONINGEN, Nederlandwww.noorderzijlvest.nl
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

Binnen het beheergebied van het waterschap Noorderzijlvest is een uniek project in gerealiseerd. In 'de kop van Drenthe', nabij het Leekstermeer, is een gebied van van ruim 1700 hectare veranderd in een wetland waarbij zowel ruimte is voor natuur en landbouw, als meer ruimte voor water. Deze ruimte voor water is noodzakelijk om de stijging van waterstanden als gevolg van klimaatverandering op te kunnen vangen. De Onlanden is één van de eerste klimaatbuffers in Nederland, naast de stad Groningen. In deze klimaatbuffer kan de natuur zich ontwikkelen en wordt de kavelstructuur buiten de klimaatbuffer verbeterd. Door de combinatie te zoeken van de drie belangen landbouw, natuur en veiligheid is een uniek gebied ontstaan met onder andere prachtige natuur, grote waterslenken en recreatieve voorzieningen. De plannen voor de Onlanden zijn in samenwerking met de bewoners van het gebied tot stand gekomen. De partners in het project De Onlanden/ Herinrichting Peize zijn: het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, het Kadaster, LTO Noord en de Dienst Landelijk Gebied.


Illustratie: © Ulco-Art