De Kruin vzw is de inrichtende macht van de vestigingsplaats van de ervaringsgerichte school Zeppelin vzw. Zeppelin telt ongeveer 130 kinderen in zowel kleuter- als lager onderwijs. Triodos Bank financierde de verbouwingswerken aan het schoolgebouw.