De Horsterhof

Duiven, Nederlandwww.horsterhof.nl
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

De Stichting Horsterhof is eigenaar van de grond behorende bij boerderij Horsterhof en zij stelt deze tegen zo laag mogelijke kosten ter beschikking aan de biologisch dynamische landbouw. Het biologisch-dynamische bedrijf de Horsterhof begon in 1982 op oude cultuurgrond. Temidden van nieuwbouwwijken en een steeds veranderende industriële omgeving is een veelzijdig bedrijf ontstaan waar tuinbouw en veehouderij in harmonie samengaan. Een stabiel bedrijf met een grote biodiversiteit ontstaat echter niet zomaar. De boeren van de Horsterhof zien de zorg voor een vruchtbare bodem als iets vanzelfsprekends en kiezen daarom voor een ruime vruchtwisseling en goeie stalmest van eigen vee. Menselijke zorg en aandacht voor bodem, vee en gewassen is voor hen essentieel. Door de seizoensgebonden groenteteelt zijn er elk jaargetijde andere gewassen. Elk jaar worden er meer dan vijftig verschillende gewassen geteeld. Al deze gewassen zijn 100% biologisch en van uitstekende kwaliteit. Via een abonnementensysteem en winkel op de boerderij worden groente en zuivel afgezet.