Meerwonen is een organisatie die wooncoöperaties faciliteert door het ondersteunen bij de gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling, contracten, financiering, businessplannen, etc. Meerwonen heeft een maatschappelijke doelstelling: het faciliteren van coöperatief verduurzamen.