Centrum Media & Gezondheid

Gouda, Nederlandwww.enter-educate.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorProfessionele diensten

Centrum Media & Gezondheid (CMG) is een onafhankelijk expertisecentrum, gespecialiseerd in het strategisch gebruik van crossmedia ten behoeve van sociale verandering -met name op het terrein van gezondheid, maar ook milieu en raciale tolerantie. Het centrum richt zich vooral op communicatietrajecten waarin voorlichting en amusement worden gecombineerd, de zogenaamde entertainment-education strategie,Het centrum treedt regelmatig op als intermediair en projectleider bij mediacoproducties. Het betreft hier samenwerking tussen de overheid, landelijke voorlichtingsorganisaties en omroepen of producenten. Oprichter en directeur van het CMG is dr. Martine Bouman. Sinds eind jaren ‘80 werkt zij als pionier en expert op het terrein van de Entertainment-Education (E-E) strategie. Ze promoveerde aan de Universiteit van Wageningen en publiceerde in 1999 haar boek ‘The Turtle and the Peacock: the entertainment-education strategy on television'. In internationaal verband adviseert zij over entertainment-education ontwikkelingen als lid van advies- en klankbordcommissies en schrijft zij wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.