Service de Santé Mentale (SSM), een centrum voor psychosociale begeleiding, begeleiding van ouders en therapieën voor jongeren/gezinnen/andere groepen/... Triodos Bank prefinancierde de werkingssubsidies die door de Région Wallonne aan de organisatie worden gestort.