CE Delft

Delft, Nederlandwww.ce.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorProfessionele diensten

CE Delft B.V. is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, opgericht in 1978, en gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor milieuvraagstukken. CE heeft, onder aanvoering van directeur Frans Rooijers, de missie om via onafhankelijk onderzoek en advies een bijdrage leveren aan de structurele sociaal-economische veranderingen die nodig zijn om een duurzame toekomst te realiseren. Al het onderzoek gebeurt in opdracht van derden, waarbij de onafhankelijkheid nadrukkelijk wordt bewaakt. CE werkt voor zeer uiteenlopende partijen, van milieuorganisaties tot grote industriële bedrijven. Een bekend project is het onderzoek naar luchtkwaliteit, waarvan de resultaten uiteindelijk geleid hebben tot het instellen van de 80-kilometer zones, maar ook de ontwikkeling van een effectief klimaatbeleid: Green4sure. Omdat het onderzoeksgebied van CE serieuze maatschappelijke problemen betreft, is CE altijd op zoek naar nieuwe oplossingen, nieuw instrumentarium en nieuwe partijen.