Avant-gardistisch biologisch maandblad. Triodos Bank kende kredieten toe om de activiteiten te kunnen opstarten.