Biologische veehouderij ande NieDijk

Enumatil, Nederlandwww.www.andeniedijk.nl
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

De biologische veehouderij ande NieDijk bevindt zich even buiten het dorp Enumatil, gelegen ten westen van de stad Groningen. Het bedrijf werkt al sinds 1990 biologisch en is negen jaar geleden verplaatst van het Drentse Nietap naar het Groningse Enumatil. Er worden ongeveer 60 koeien gemolken waarvan de melk naar de biologische verwerker van Friesland-Campina gaat. Dit aantal zal na de bouw van de potstal groeien naar 120. Naast de melkkoeien zijn er kalveren, pinken en slachtvee. Van het Drents Landschap wordt in Foxwolde de boerderij het Tichelwerk gepacht. Op deze natuurgronden worden 's zomers jongvee en vleesvee geweid. Het rundvee behoort tot de Groninger Blaarkoppen, een ras dat al eeuwen in deze provincie voorkomt. Het is een zogeheten dubbeldoel-ras, veel dat niet alleen voor melken geschikt is maar ook vee oplevert.