Goeie kost!

Lage Zwaluwe, Nederland
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Op het biologische akkerbouwbedrijf in Lage Zwaluwe teelt Robert-Jan Huijbregts (39) zo’n vijfenveertig hectare met duurzame gewassen. Dit familiebedrijf, gelegen naast de Brabantse Biesbosch, is in 1999 omgeschakeld van een gangbare naar een biologische bedrijfsvoering.