Bio Brass

Zeewolde, Nederlandbiobrass.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Bio Brass is een teeltbedrijf van biologische dagverse groenten en ontstaan uit de wens van 4 teeltbedrijven om de teelten van bloemkool, broccoli en slasoorten efficiënter uit te voeren. Deze specialistische gewasgroep wordt nu gezamenlijk geteeld in een ruime vruchtwisseling op de gronden van deze bedrijven en bedrijven van collega’s. hiermee is er focus en een efficiënte productstroom die een korte en verbonden keten met diverse afnemers mogelijk maakt. Triodos heeft een aanvullende bedrijfslocatie gefinancierd van waaruit Bio Brass haar teeltactiviteiten in de regio verder vorm kan geven en daarmee verder kan werken aan die korte en verbonden keten binnen de biologische sector.