Ameco

Utrecht, Nederlandwww.ameco-ut.nl
Triodos Bank Nederland
SectorProfessionele diensten

Ameco is een bedrijf uit Utrecht dat actief is op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu. Oprichter van het bedrijf is Rik Kleinjans die een achtergrond heeft als toxicoloog. Hij werkte, na een paar jaar ontwikkelingswerk in Kenya en Tanzania, tot 1989 voor de overheid (VROM) en is dat jaar begonnen met het bedrijf. Het bedrijf begon met het ‘leveren' van milieuadviestrajecten aan (lokale) overheden en bedrijven. De afgelopen jaren is men gegroeid naar een kantoor met 8 medewerkers en heeft men verschillende provincies geassisteerd op het gebied van provinciale planvorming. Het bedrijf is sinds 1992 ook in het buitenland actief en heeft gewerkt in zo'n 25 landen in Midden- en Oost, Azie, Afrika en Noord-Amerika. Zij zijn een kleine speler in de markt maar hierdoor in staat om een hoge kwaliteit te bieden en goed in te spelen op de veranderende markt. Deze kwaliteit zorgt ervoor dat het bedrijf vaak verkozen wordt boven, op papier grotere, concurrenten, en stelt het bedrijf in staat haar marktpositie verder uit te breiden.