De vzw staat in voor de opvoeding en integratie van autistische jongeren en jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Vrije gesubsidieerde school voor gespecialiseerd secundair onderwijs type 2 (OV 1 en 2) voor leerlingen met autisme.