A. Onnes Melkveehouderij

Adorp, Nederland
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Arnold Onnes runt in Adorp een biologische melkveehouderij met 70 melkkoeien. Onnes pacht veel natuurland bij, waar droge koeien en jongvee in de wei staan. Mede hierdoor is het ook mogelijk om aan weidevogelbeheer te doen. Als de bodem het toelaat, lopen de melkkoeien buiten.