A. Onnes Melkveehouderij

Adorp, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Arnold Onnes runt in Adorp een biologische melkveehouderij met 70 melkkoeien. Het bedrijf ligt in één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Dat geeft beperkingen maar ook kansen. Onnes pacht veel natuurland bij, waar droge koeien en jongvee in de wei staan. Mede hierdoor is het ook mogelijk om aan weidevogelbeheer te doen. Als de bodem het toelaat, lopen de melkkoeien buiten in het gras. Naast de koeien fokt Onnes samen met zijn vriendin Petra rijpaarden.