Op 20 december 2023 kondigde Triodos Bank aan dat zij was begonnen met het evaluatieproces van het MTF, dat zich zou richten op verhandelbaarheid, prijsvorming en liquiditeit, operationele prestaties en toegankelijkheid van het MTF. Triodos Bank heeft drie onafhankelijke derde partijen uitgenodigd, Deloitte Financial Advisory B.V. (Deloitte), Oaklins Equity & ECM Advisory B.V. (Oaklins) en Ipsos B.V. (Ipsos), om analyses te maken en rapporten op te stellen voor de evaluatie. Op basis van deze rapporten en de eigen waarnemingen van Triodos Bank heeft Triodos Bank haar conclusies getrokken. Zie de bijlage bij dit persbericht voor meer informatie. De genoemde rapporten en de overwegingen van Triodos Bank zijn allemaal in het Engels beschikbaar op onze website.

Jeroen Rijpkema (CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank): "De notering aan het MTF heeft nog niet de adequaat functionerende handelsoplossing opgeleverd waar certificaathouders en Triodos Bank naar op zoek zijn. We hebben onderzocht of verbeteringen in het functioneren van het MTF de geconstateerde problemen effectief zouden kunnen oplossen. Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid overwogen om een notering van de certificaten op een ander handelsplatform na te streven. We zijn tot de conclusie gekomen dat een notering aan Euronext een betere toegankelijkheid biedt en daardoor beter aansluit bij nieuwe en huidige investeerders, terwijl onze missie, waarden en ambitie om koploper te zijn in duurzaam bankieren onveranderd blijven."

Belangrijkste observaties van de evaluatie 

  • Dankzij de MTF-notering is de verhandelbaarheid op een extern handelsplatform hersteld conform op marktgebaseerde prijzen.
  • Het MTF heeft sinds de start van de notering met succes wekelijkse veilingen afgerond.
  • De prijsvorming van de certificaten op het MTF wordt beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van liquiditeit.
  • De onderzoeksobservaties over toegankelijkheid en operationele prestaties bevestigen dat certificaathouders problemen hebben ondervonden met onboarding en interactie met het MTF-platform.
  • Uit de evaluatie blijkt dat een significante groep bestaande en potentiële nieuwe investeerders niet in staat of bereid is geweest om te onboarden en via een MTF te handelen.

Over het geheel genomen blijkt uit de onderzoeksobservaties en de eigen waarnemingen van Triodos Bank dat de MTF-notering nog niet heeft geleid tot de adequaat functionerende handelsoplossing waar certificaathouders en Triodos Bank naar op zoek zijn. Bovendien worden potentiële verbeteringen van het MTF niet of onvoldoende capabel geacht een structurele oplossing te bieden voor toegankelijkheid en liquiditeit. Na bestudering van de evaluatie, de mogelijkheid om een notering aan een ander handelsplatform na te streven en de belangen van Triodos Bank en haar stakeholders, heeft Triodos Bank besloten zich voor te bereiden op een notering aan Euronext. Triodos Bank wil met een dergelijke notering mogelijke belemmeringen voor het vergroten van de mogelijkheden om in haar certificaten te investeren wegnemen en de liquiditeit verder verbeteren. Op Euronext zal de prijs van certificaten nog steeds worden bepaald door zowel kopers als verkopers van certificaten, zoals nu al het geval is op het MTF. De handelsmethode zal veranderen van veiling naar doorlopende handel. De missie en waarden van Triodos Bank zullen blijven zoals ze altijd zijn geweest.

Volgende stappen

Triodos Bank zal beginnen met de voorbereidingen voor de notering van certificaten aan Euronext. De voorbereidingen omvatten onder meer een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders om goedkeuring te vragen aan certificaathouders voor het besluit om de notering van certificaten aan Euronext door te zetten. Daarnaast zal goedkeuring worden gevraagd van de relevante regelgevende instanties. In de tussentijd zullen Triodos Bank en Captin ernaar streven het MTF verder te optimaliseren, aangezien de handel daar zal worden voortgezet totdat de notering aan Euronext is voltooid, en zullen zij samenwerken om de notering en toekomstige handel aan Euronext voor te bereiden.

 

Disclaimer

This notice will also be published in Dutch, French, German and Spanish. If discrepancies should arise from the different language versions, the English version will prevail.

The information in this document has been obtained or derived from sources believed by Triodos Bank N.V. to be reliable at the date of publication of this document. However, no representations are made as to its accuracy or completeness. The information may be subject to change, and Triodos Bank N.V. assumes no undertaking to revise or amend the information provided, or to provide any update in respect of any change related thereto. Triodos Bank N.V. accepts no liability for loss arising from the use of the information. The information is: (i) for discussion purposes only; (ii) not to be regarded as (investment) advice; and (iii) not to be relied upon in substitution for the exercise of independent and sound judgement.

This document does not constitute any commitment or any offer to commit to any transaction or financing by Triodos Bank N.V.

This document may include forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts may be forward-looking statements. Some of these forward-looking statements are characterised by the use of words such as (but not limited to): 'expect', 'anticipate', 'estimate', 'may', 'should', 'would', 'believe', 'intend', 'plan', 'contemplate', 'aim', 'could', 'will', 'potential', 'think', 'seek', as well as similar expressions, the future tense and the conditional. The forward-looking statements included in this document with respect to the business, results of operation and financial condition of Triodos Bank N.V. are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from such forward-looking statements, including but not limited to the following: changes in economic and political conditions, actions taken and policies applied by governments and their agencies, changes in credit spreads or interest rates, the results of our strategy and investment policies and objectives. Triodos Bank N.V. undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statement to reflect events or circumstances that may arise after the date of this document.