De Eerlijke Bankwijzer heeft de resultaten van haar beleidsonderzoek bij Nederlandse banken gepubliceerd. Triodos Bank heeft ook dit jaar goede scores behaald. Op onderwerpen als dierenwelzijn, klimaatverandering, mensenrechten, natuur, en wapens zelfs zeer goed, met een 9 of een 10.

Op alle thema’s is onze score gestegen of onveranderd vergeleken met het vorige beleidsonderzoek uit 2020. Hoewel iets gestegen, blijft onze score op gendergelijkheid achter.

Overzicht beleidsscores Triodos Bank

 

Beleidsscores
vorige update

Beleidsscores
2023

Verandering in
beleidsscores

Dierenwelzijn

8,9

8,9

0,0

Klimaatverandering

8,6

8,6

+0,2

Gendergelijkheid

4,3

4,5

+0,2

Mensenrechten

10,0

10,0

0,0

Natuur

9,3

9,3

0,0

Belastingen

7,1

7,1

0,0

Wapens

10,0

10,0

0,0

Streven naar hetzelfde doel

De Eerlijke Bankwijzer is een instrument om te toetsen of het beleid van banken bijdraagt aan duurzaamheid, zoals klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn. Triodos Bank en de Eerlijke Bankwijzer streven uiteindelijk hetzelfde doel na, namelijk dat banken alleen initiatieven financieren die positieve impact hebben op mens en milieu. We delen de ambitie van de Eerlijke Bankwijzer om dit beleid duidelijk en vergelijkbaar te maken.

De goede scores in deze beleidsupdate zijn een erkenning voor het feit dat Triodos Bank al sinds haar oprichting in 1980 haar missie uitvoert om initiatieven te financieren die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

Maatwerk versus standaardisatie

Triodos Bank haalt niet op alle onderwerpen de allerhoogste score. Met ondernemers die wij financieren, voeren wij intensieve gesprekken over hoe zij omgaan met bijvoorbeeld milieu, mensenrechten en goed werkgeverschap. We houden hierbij rekening met het feit dat onze klanten behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Van een klein bedrijf – bijvoorbeeld een zorgboerderij – kan volgens ons niet dezelfde rapportagestandaard worden geëist als van een beursgenoteerde onderneming. Om die reden hanteert Triodos Bank geen standaard vragenlijsten om het duurzame beleid van een organisatie in kaart te brengen, maar hanteren wij maatwerk.

Het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer is meer gericht op standaardisatie en toepassen van (internationale) richtlijnen en standaarden. Met de Eerlijke Bankwijzer voeren wij hier constructieve gesprekken over. Dat heeft bijvoorbeeld op het thema dierenwelzijn geresulteerd in meer begrip voor onze werkwijze. Over enkele andere thema’s zetten we dit gesprek voort; bijvoorbeeld over gendergelijkheid

Lees hier onze uitgebreide reactie (pdf) op de meest opvallende thema’s uit het beleidsonderzoek 2023 van de Eerlijke Bankwijzer.