De impact van Triodos Bank in het jaar 2022 in het kort:

 • 611 projecten medegefinancierd in de duurzame energiesector, met een totale opwekkingscapaciteit van 9.100 MW, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoefte van 7,4 miljoen huishoudens wereldwijd.
 • 1.048 kiloton CO2-uitstoot vermeden door duurzame energieprojecten gefinancierd door Triodos Bank.
 • Financiering van het equivalent van 29,5 miljoen in de biologische landbouwsector geproduceerde maaltijden.
 • 33.900 hectare natuur, natuurbehoud en duurzame bosbouw gefinancierd, wat neerkomt op ongeveer 450 m2 land per klant, wat belangrijk is voor de opslag van CO2 uit de atmosfeer.
 • 20,3 miljoen kredietnemers en 19,9 miljoen spaarders kregen via investeringsfondsen toegang tot financiële diensten door inclusieve financiering in opkomende markten.
 • 22.000 mensen voorzien van huisvesting via gefinancierde sociale woningbouwprojecten.
 • Triodos Bank Nederland lanceerde de biobased hypotheek en Triodos Investment Management lanceerde het Triodos Future Generations Fund.
 • Partnerschap met het Europees Investeringsfonds (EIF) voor € 67 miljoen gegarandeerde leningen voor sociale en culturele ondernemingen. Triodos Bank heeft nu drie samenwerkingsverbanden met het EIF voor in totaal maximaal € 400 miljoen aan gegarandeerde leningen aan sociale en culturele ondernemingen.

Belangrijkste financiële prestaties:

 • Gedreven door een sterk tweede helft van het jaar rapporteert Triodos Bank een nettowinst van € 49,9 miljoen over 2022. Dit is inclusief de getroffen voorzieningen in verband met de herstructurering van het operationele model van Triodos Bank en kosten in verband met de notering op het MTF-platform en rechtszaken in verband met de certificaten van aandelen, met een impact van € 14,6 miljoen op de winst na belastingen. In 2021 rapporteerde Triodos Bank een nettowinst van € 50,8 miljoen.
 • Onze prestaties in 2022 werden ondersteund door een verhoging van de inkomsten naar € 375,3 miljoen dankzij groei van de kredietverlening en verbeterende rentemarges (volledig jaar 2021: € 341,9 miljoen). Duurzame kredietverlening steeg met € 452 miljoen in 2022 tot € 10,6 miljard eind december 2022 (december 2021: € 10,2 miljard), met een blijvende focus op hoge kredietkwaliteit en een geografisch goed gediversifieerde leningenportefeuille.
 • Totaal beheerd vermogen daalde met € 1,6 miljard in de afgelopen 12 maanden naar € 22,6 miljard per eind december 2022 (2021: € 24,2 miljard). Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de terugbetaling van de TLTRO III-financiering van € 1,6 miljard en door een afname van het vermogen van beheerde beleggingsfondsen als gevolg van marktomstandigheden met € 0,9 miljard in 2022 tot € 6,8 miljard per eind december 2022 (2021: € 7,7 miljard).
 • Triodos Bank rapporteert een Return-on-Equity (RoE) van 4,0% (hele jaar 2021: 4,1%). Exclusief de getroffen voorziening voor de herstructurering (€ 5,0 miljoen voor belasting) en de kosten in verband met de MTF-notering en rechtszaken in verband met de certificaten van aandelen (€ 13,9 miljoen voor belasting) komt de RoE uit op 5,1%. Triodos Bank verhoogt de RoE-doelstelling van 4-6% naar 5-7% voor de middellange termijn.
 • De Cost-Income ratio (CIR) bleef stabiel op 80% voor het volledige jaar 2022 (volledig jaar 2021: 80%), inclusief de getroffen voorziening voor de herstructurering en de kosten in verband met de MTF-notering en rechtszaken in verband met de certificaten van aandelen. Exclusief deze kosten komt de CIR uit op 75%. De CIR ontwikkelde zich positief in de tweede helft van het jaar.
 • Het aantal klanten bleef stabiel op 744.477 (december 2021: 747.413).
 • De kapitaalratio’s van Triodos Bank blijven robuust met een CET-1 ratio van 17,3% en een TCR van 21,0% in 2022 (2021: CET-1 ratio van 17,5% en TCR van 21,3%).
 • Het totale dividend over 2022 bedraagt € 2,11 per certificaat van aandelen (2021: € 1,80) exclusief het buitengewone dividend van € 1,01 per certificaat van aandelen. Het gewone dividend omvat het eerder uitgekeerde interim-dividend van € 0,35 en een slotdividend van € 1,76 per certificaat van aandelen dat Triodos Bank zal voorstellen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering in mei 2023.

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank:

“Terwijl de COVID-19-pandemie in 2022 afnam, stond de wereld voor uitdagingen op andere fronten, zoals de verwoestende oorlog in Oekraïne, stijgende kosten, hoge inflatie, klimaatverandering en ongelijkheid, waardoor de kwetsbaarheid van onze economische en sociale systemen naar boven kwam. In deze uitdagende omstandigheden bleef Triodos Bank zich met succes richten op het combineren van haar streven naar groeiende positieve maatschappelijke impact met gezonde financiële prestaties.

Onze missie om een ​​welvarend leven voor mensen op een bloeiende planeet te helpen creëren is relevanter dan ooit. In 2022 hebben we onze koplopersrol in de financiële sector opnieuw bevestigd met onder meer de lancering van onze biobased hypotheek en het Triodos Future Generations Fund.

Onze positieve impact kan alleen worden bereikt dankzij de voortdurende steun van onze gemeenschap van klanten en investeerders, die ons aanmoedigen om de maatschappelijke problemen van vandaag aan te pakken. Dit wordt ondersteund door onze solide financiële prestaties, geholpen door de stijgende rente in de tweede helft van 2022.

De terugkeer naar positieve rente markeert het einde van een uitdagende periode waar we ons goed doorheen hebben geloodst. De normalisering van het renteklimaat is een welkome ontwikkeling voor onze toekomstige prestaties, vooral omdat wij een op waarden gebaseerde bank zijn met een unieke focus op duurzaamheid en gestoeld op de premisse dat klanten bereid zijn hun spaargeld via ons te laten werken aan een duurzamere samenleving.

Tot slot hebben we ook goede voortgang gemaakt met de uitvoering van ons besluit om te streven naar een notering van onze certificaten op een multilateraal handelsplatform en met het efficiënter en effectiever maken van onze organisatie om onze positieve impact verder te laten groeien.”

Positieve impact

De huidige geopolitieke, ecologische en sociale uitdagingen maken duidelijk dat een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak nodig is om een ​​welvarend leven voor mensen op een bloeiende planeet te creëren. In 2022 identificeerde Triodos Bank vijf onderling verbonden transitiethema's: voedsel, hulpbronnen, energie, maatschappij en welzijn. Triodos Bank wil deze vitale transities mogelijk maken en versnellen, om belangrijke maatschappelijke en milieukwesties aan te pakken - waaronder verlies van biodiversiteit, sociale ongelijkheid en klimaatverandering - en om het leven voor iedereen te verbeteren.

Dit moet worden gezien in de context van onze #AsOneToZero-ambitie om in 2035 netto nul te zijn. In 2022 heeft Triodos Bank een tussendoel gesteld om de netto-uitstoot in 2030 met 32% te verminderen voor de volledige portefeuilles van leningen en beleggingsfondsen. In een context van groei van deze portefeuilles, verwacht Triodos Bank dat de netto absolute uitstoot tot 2025 relatief stabiel zal zijn en vanaf dat moment zal beginnen af ​​te nemen vanwege onze investeringen in CO2-vastlegging (afvangen en opslaan van kooldioxide via natuurlijke processen) en onze inspanningen om de koolstofintensiteit van portefeuilles te verminderen.

De impact van onze uitgegeven groene achtergestelde Tier 2 lening, zoals geschetst in onze eerste rapportage inzake deze lening, heeft sterk bijgedragen aan deze ambitie. Met de opbrengst werden 77 projecten gefinancierd in de hernieuwbare energiesector, die samen het equivalent produceren van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 122.600 Europese huishoudens. Er is circa 1.275 hectare natuur- en natuur- en bosbouwgrond in Europa gefinancierd, hetgeen belangrijk is voor CO2-vastlegging.

Het aanpakken van het verlies aan biodiversiteit is een prioriteit. Naast het publiceren van een white paper over het onderwerp, zijn we actief in gesprek gegaan met Europese beleidsmakers over de nieuwe ontbossingsverordening. Ook lanceerden we de allereerste biobased hypotheekpropositie in Nederland, waarmee we huiseigenaren stimuleren om ecologische bouwmaterialen te gebruiken en een lagere rente bieden voor biobased woningen.

Het Triodos Future Generations Fund is gelanceerd door Triodos Investment Management. Het is een thematisch fonds gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen wereldwijd. Triodos Investment Management valt op met het feit dat al haar fondsen zijn geclassificeerd als artikel 9-fondsen, de meest duurzame categorie die wordt gedefinieerd door de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Triodos Bank heeft een overeenkomst aangekondigd met Alternative Bank Switzerland (ABS) voor gezamenlijke financiering tot € 300 miljoen op het gebied van hernieuwbare energie, duurzaam vastgoed, biologische landbouw en de gezondheids- en onderwijssector, voornamelijk in Nederland, België en Duitsland. Eind 2022 heeft Triodos Bank een partnerschap getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF) dat tot € 67 miljoen aan gegarandeerde leningen verstrekt aan sociale ondernemingen. Dit is de derde overeenkomst in de samenwerking van Triodos Bank met het EIF, voor een totaalbedrag van maximaal € 400 miljoen aan gegarandeerde leningen aan sociale en culturele ondernemingen.

Samen met enkele andere financiële instellingen hebben we actief gepleit tegen het besluit van de Europese Unie om aardgas en kernenergie in de nieuwe taxonomie als duurzaam te classificeren. Triodos Bank is van mening dat beleggers recht hebben op een volledig duurzame, compromisloze groene taxonomie.

Ons bedrijfsmodel is vorig jaar getoetst aan de strikte internationale eisen inzake sociale en ecologische prestaties, verantwoording en transparantie die zijn opgesteld door de internationale organisatie B Corp, waarvan we lid zijn sinds 2015. Onze hercertificering resulteerde in een score van 131,3 (wereldwijde gemiddelde is 93,9). B Corp prees onze governance, hoe we de positieve impact van onze financiering meten en hoe we lokale gemeenschappen ondersteunen. We worden aangemoedigd om de diversiteit van onze eigen organisatie verder te vergroten om onze score verder te verbeteren.

Bankactiviteiten

De financieringsactiviteiten van Triodos Bank zijn uitsluitend gericht op activa met een duidelijke sociale, culturele of ecologische impact, ter ondersteuning van onze netto-nul ambitie voor de portefeuille van kernactiviteiten. De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg in 2022 € 452 miljoen (+4%). In 2022 is onze leningenportefeuille geherbalanceerd ten gunste van woninghypotheken: onze woninghypothekenportefeuille groeide met € 826 miljoen (+23%) en onze portefeuille van zakelijke leningen daalde met 6% (2021: toename met 2%). De voorziening voor verwachte kredietverliezen (ECL) nam met € 1,5 miljoen toe tot € 53,0 miljoen per eind december 2022 (2021: € 51,5 miljoen).

De toevertrouwde middelen van Triodos Bank namen in 2022 toe met € 0,5 miljard, wat resulteerde in een totale positie van € 13,8 miljard (eind 2021: € 13,3 miljard). De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen steeg naar 76,9% in 2022 (eind 2021: € 76,5%).

De totale operationele kosten van de bank (exclusief toevoegingen aan de ECL voorziening) stegen in 2022 met € 24,9 miljoen naar € 300,1 miljoen (2021: € 275,2 miljoen), met name door extra personeelskosten voor compliance en anti-witwasverplichtingen, kosten in verband met de voorbereiding van de MTF-notering en proceskosten met betrekking tot onze certificaten (€ 13,9 miljoen) en de reorganisatievoorziening (€ 5,0 miljoen). Deze extra kosten hadden een impact op ons vermogen om op korte termijn onze CIR verder te verbeteren. Over 2022 rapporteert de bank een CIR van 80% (2021: 80%). De bank zal zich blijven concentreren op het realiseren van synergievoordelen en het beheersen van de kostenstijgingen door regelgeving.

Triodos Bank rapporteert voor 2022 een nettowinst van € 49,9 miljoen na belastingen, hetgeen € 0,9 miljoen lager is dan dezelfde periode vorig jaar (€ 50,8 miljoen) als gevolg van een voorziening voor de herstructurering en kosten in verband met de MTF-notering en certificatengeschillen. Gecorrigeerd voor deze lasten bedraagt ​​de nettowinst € 64,5 miljoen na belastingen over 2022, hetgeen €  13,7 miljoen hoger is dan dezelfde periode vorig jaar (€ 50,8 miljoen). In 2022 werden de inkomsten verder gediversifieerd: Retail en Business Banking (inclusief Private Banking) droegen voor 83% bij aan de totale nettowinst van de bank (2021: 88%).

Triodos beleggingsfonds

Triodos Investment Management behaalde een nettowinst van € 8,4 miljoen, goed voor 17% van de totale nettowinst van Triodos Bank, vergeleken met een nettowinst van € 6,3 miljoen (12% van de totale nettowinst van Triodos Bank) in 2021. Triodos Investment Management beheert alleen artikel 9-fondsen. Hoewel de meeste van deze fondsen in 2022 nog steeds instroom zagen, daalde het totale beheerde vermogen met 13% ten opzichte van eind 2021 (€ 6,4 miljard) tot € 5,5 miljard. Dit was voornamelijk het gevolg van marktomstandigheden die de waarde van de onderliggende beleggingen beïnvloedden, ondanks de hoge kwaliteit van de beleggingsportefeuilles van de fondsen. De beleggingsfondsen brengen aparte jaarverslagen uit en de meeste hebben hun eigen Algemene Vergadering. Details zijn te vinden op de website van Triodos Investment Management.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg met € 9 miljoen naar € 1.259 miljoen per december 2022 (2021: € 1,250 miljoen) dankzij het resultaat van 2022 minus de dividenduitkeringen in mei en oktober 2022. Het onderliggende CET-1-kapitaal bleef robuust op 21,0% (2021: 21,3%).

In 2022 hebben we goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van ons besluit om een ​​notering van onze Certificaten op een MTF na te streven. De voorbereidingen voor de voorgenomen notering in juni 2023 verlopen volgens plan. Herstel van de verhandelbaarheid is in de eerste plaats van groot belang voor de certificaathouders. Bovendien biedt de MTF-notering de mogelijkheid om in de toekomst certificaten uit te geven en is daarmee in het belang van alle stakeholders.

Door deze notering verwacht Triodos Bank de handel in certificaten mogelijk te maken voor certificaathouders die willen handelen op het MTF-platform en om nieuwe investeerders aan te trekken en de potentiële toegang tot kapitaal te creëren. De uitspraak van de Ondernemingskamer in de zaak van 22 december 2022, wordt in maart 2023 verwacht en kan gevolgen hebben voor het MTF-proces en de huidige planning.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022 hebben we een wijziging in onze kapitaalstrategie aangekondigd. Triodos Bank is voornemens niet langer nieuwe aandelen en certificaten uit te geven voor autonome groei, maar intern gegenereerd kapitaal te gebruiken om deze groei te financieren. Dit ondersteunt de realisatie van Return on Equity-doelstellingen die nodig zijn om een ​​voldoende financieel rendement te bieden voor certificaathouders naast de maatschappelijke impact die zij ondersteunen met hun beleggingen in certificaten.

Triodos Bank in 2023

Triodos Bank zal in 2023 haar rol als koploper blijven vervullen door enerzijds impactvolle initiatieven te financieren en anderzijds de financiële sector te stimuleren om de ecologische en sociale uitdagingen van deze tijd structureel aan te pakken. Al onze stakeholders verwachten dit terecht van ons.

We versterken onze ambitie om in 2035 netto nul te zijn door samen met onze klanten de uitstoot van broeikasgassen te beperken en we zullen doorgaan met het creëren van positieve impact met een holistische benadering. We gaan onze activiteiten verder toespitsen op de vijf transitiethema's.

De uitrol en implementatie van het nieuwe operationeel model zal doorgaan en we verwachten hiervan te profiteren in termen van verbeterde effectiviteit en efficiëntie om de impact voor onze klanten en investeerders verder te vergroten. Gezien de stijgende rente verwachten wij onze rentemarges te kunnen verbeteren en veilig te stellen, terwijl wij voorzien in meer uitdagingen voor onze zakelijke klanten door de hogere energiekosten en inflatie. We zullen ze zo goed mogelijk ondersteunen.

We zullen doorgaan met onze inspanningen om onze kostenefficiëntie te verbeteren, gericht op het behalen van onze CIR-doelstelling tussen 70-75%. Op basis van de verwachte voordelen van de eerder aangekondigde optimalisatie van het business- en operationeel model, en gezien de terugkeer naar een positief renteklimaat, verhoogt Triodos Bank haar RoE-doelstelling voor de middellange termijn van 4-6% naar 5-7%. Dit zal Triodos Bank verder in staat stellen om de certificaathouders van een goed rendement te voorzien, door middel van de uitkering van de helft van haar winst in overeenstemming met het dividendbeleid, in combinatie met de financiering van haar organische groei door winstinhouding, een strategie die in het belang is van al haar stakeholders.

In 2023 verwacht Triodos Bank advies te ontvangen van de toezichthouder over de nieuwe MREL-kapitaalvereisten, die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijnen voor kapitaalreserves die zijn opgesteld door de Europese Bankautoriteit voor banken in de eurozone.

In 2023 wil Triodos Bank een belangrijke stap zetten in het herstel van de verhandelbaarheid van certificaten, via de notering op een MTF-platform.

Dividend

Het totale dividend over 2022 bedraagt € 2,11 per certificaat (2021: € 1,80) exclusief het buitengewoon dividend van € 1,01 per certificaat. Het gewone dividend over 2022 is inclusief het eerder uitgekeerde interim-dividend van € 0,35. Triodos Bank zal tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering in mei 2023 een slotdividend van € 1,76 per certificaat voorstellen. Het finale dividendvoorstel is conform onze gecommuniceerde pay-out ratio van 50%. De resterende winst zal worden toegerekend aan de winstreserve van de bank.

Belangrijke data voor beleggers:

Publicatie van het jaarverslag 2022

16 maart 2023

Buitengewone Algemene Vergadering

23 maart 2023

Algemene Vergadering

26 mei 2023

Ex-dividend datum

30 mei 2023

Dividenduitkering

2 juni 2023

 

Disclaimer

These materials are not for release, distribution, or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, in or into the United States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Triodos Bank N.V. (the “Company” and such securities the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. This announcement is not an offer of Securities for sale into the United States (or to U.S. Persons, wherever located). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an applicable exemption from registration. The Company will not be registered in the United States as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940. No public offering of Securities is being made in the United States.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Securities is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any person or legal entity which is a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to purchase or subscribe for the Securities and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any amendments and relevant delegated regulations thereto.

No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

This announcement does not constitute a prospectus. Any offer to acquire Securities pursuant to the proposed offering, if any, will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. If and when made generally available, copies of the prospectus may be obtained through the website of the Company.