In sommige landen, waaronder Nederland, kunnen certificaathouders deze geschatte waarde nodig hebben voor fiscale doeleinden. Triodos Bank werkt op dit moment aan de voorbereiding om handel van certificaten op een Multilateral Trading Facility (MTF) mogelijk te maken. Vanaf het moment dat de handel in certificaten hervat wordt, is de handelsprijs variabel en hangt af van verschillende factoren, waaronder vraag en aanbod. De hervatting van de handel in certificaten Triodos Bank is voorzien voor het tweede kwartaal in 2023.

De schatting voor fiscale doeleinden is geen indicatie van de handelsprijs van de certificaten na de notering en voor de handel op de MTF. Bij de totstandkoming van deze schatting heeft Triodos Bank waarderingsspecialisten van een internationaal accountants- en adviesbureau ingeschakeld. De waardering is gebaseerd op waarderingsmethodologieën die algemeen worden gebruikt in de financiële sector, omvat ook een vergelijkingsanalyse met traditionele banken en impactgerichte banken, en houdt tevens rekening met de veranderende renteomgeving en de huidige situatie met betrekking tot de certificaten van Triodos Bank.