Banken spelen hierbij een cruciale rol; ze moeten de CO2-uitstoot gerelateerd aan hun leningen en investeringen sterk terugbrengen. En dat met behulp van doelstellingen die op de wetenschap gebaseerd zijn. Vorig jaar heeft Triodos Bank zijn ambitie bekendgemaakt om zo snel mogelijk – en uiterlijk in 2035 – een volledig (net-zero) duurzame bank te willen zijn. Dit is een van de meest ambitieuze doelstellingen binnen de financiële sector wereldwijd.

Commitment niet vrijblijvend

Daarbij erkennen we hoe uitdagend het in de realiteit is om netto nul te bereiken, met name voor financiële instellingen. De regulering in de reële economie is namelijk nog niet zodanig dat die het koolstofarm maken van leningen en investeringen vol ondersteunt. Triodos Bank is aangesloten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) en de Net Zero Banking Alliance, een belangrijke internationale coalitie waaraan financiële instellingen zich hebben gecommitteerd. Het is van belang dat ondertekenaars ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen.

We roepen op om een ​​einde te maken aan investeringen in fossiele brandstoffen en exploratie, zelfs in een tijd waarin fossiele brandstof voor sommigen het antwoord op de energiecrisis lijkt te zijn. Triodos Bank is van mening dat dit het moment is om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Ter ondersteuning hiervan willen we een mechanisme voor het beprijzen van CO2-uitstoot zien waarin de sociale en milieukosten van CO2-intensieve industrieën terugkomen, en dat subsidies voor fossiele brandstoffen systematisch worden ontmanteld.

Rechtvaardige transitie

Hoewel het aanpakken van klimaatverandering van fundamenteel belang is, moeten we CO2-uitstoot verminderen op een manier die de sociale integratie van mensen binnen de planetaire grenzen respecteert en een rechtvaardige transitie mogelijk maakt. Dan gaat het niet over het vertragen van het tempo van verandering of verschuilen achter excuses - dit is een noodgeval. Het gaat erom dat we holistische oplossingen vinden. We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat degenen die klimaatverandering het minst hebben veroorzaakt onevenredig hard worden geraakt.

Om klimaatverandering een halt toe te roepen, moeten we samenwerken. En we moeten echt de verantwoordelijkheid nemen voor de rol die financiële instellingen – en de ontwikkelde wereld in het algemeen – kunnen spelen bij het oplossen van deze crisis.