Voor de aankoop van een woning met een lager energieverbruik of wanneer energiebesparende maatregelen worden genomen kan volgens de minister een hoger hypotheekbedrag worden verkregen dan voor de aankoop van een woning met een hoger energieverbruik, omdat er lagere energielasten zijn.

Triodos Bank hanteert als enige geldverstrekker in Nederland sinds 2020 een systematiek waarbij eigenaren van een onzuinige woning minder kunnen lenen. Hiermee wijkt de bank af van de huidige landelijke standaardnorm hoeveel iemand maximaal mag lenen. Door de leenruimte voor onzuinige woningen te verlagen in combinatie met een gunstig rentetarief voor bijlenen en juist extra leenruimte voor verduurzaming, stimuleert Triodos Bank huiseigenaren energie te besparen.

Jeroen Pels: “Aanleiding in 2020 om onze leennormen eigenstandig aan te passen lag in het gegeven dat onzuinige woningen in de oververhitting van de markt in onze ogen te zwaar gefinancierd werden. Triodos Bank zag daarin een risico op overkreditering.”

Triodos Bank pleit al jaren voor een landelijke leensystematiek die meer rekening houdt met de energielasten van een woning. Het is Pels een doorn in het oog dat de standaardnorm in Nederland nu nog onvoldoende rekening houdt met stijgende energielasten en het financiële risico dat eigenaars van onzuinige woningen lopen. “Volgens de huidige op energieverbruik achterhaalde normen woont iedereen in een woning met energielabel C. Dus of je woning een hoge of lage energierekening heeft, het maakt voor het maximale leenbedrag geen verschil. Dat doet geen recht aan eigenaren van een zuinige woning en leidt tot overkreditering van eigenaren van een onzuinige woning.”

Uit recente cijfers blijkt dat de woningprijsverschil tussen een lager en hoger energietabel sterk aan het stijgen is. Met de huidige gemiddelde woningprijs leidt dat tot bijna 50.000 euro verschil tussen een label G en label C woning.