De groene taxonomie, de EU-lijst van duurzame economische activiteiten, is in 2021 ingevoerd om eenduidig ​​vast te stellen wat wel en wat geen groene investering is. Triodos Bank juichte zo'n lijst toe, omdat het Europese beleggers mogelijk een beter begrip zou kunnen bieden van wat duurzaam beleggen is. Dat zou de duurzame transitie stimuleren en greenwashing tegengaan.

Vorig jaar hebben de lidstaten en het Europees Parlement een goed akkoord bereikt over de algemene richtlijnen voor de groene taxonomie. Het recente voorstel van de Europese Commissie was echter een stap in de verkeerde richting. De Commissie classificeerde het gebruik van aardgas en kernenergie als 'groene transitietechnieken', waardoor de toegevoegde waarde van de taxonomie in gevaar komt. Nu het Europees Parlement voor dit standpunt heeft gestemd, is de taxonomie geëvolueerd van een breed gedragen lijst naar een controversieel instrument dat greenwashing daadwerkelijk aanmoedigt.

Triodos Bank vindt dat aardgas niet thuis hoort in de taxanomie, omdat het niet voldoet aan de EU-klimaatwet en geen substantiële bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De stemming van vandaag impliceert dat aardgas bijna 3 keer zoveel koolstof kan produceren als biomassa-gas (270g resp. 100g CO2/kWh), en toch groen genoemd kan worden. Kernenergie hoort ook niet op de lijst omdat het niet in lijn is met het zogenaamde 'do no significant harm'-principe, dat stelt dat een activiteit geen negatief effect mag hebben op andere milieudoelen. Het ontbreken van een gegarandeerde en definitieve oplossing voor de berging van kernafval is in strijd met dat principe.

Triodos Bank is van mening dat met het instemmen het Europees Parlement alle waarschuwingen negeert, ook die van het IPCC, over klimaatverandering. Triodos Bank zal -samen met partners - blijven werken aan het bevorderen van echt duurzame financiering die een positief verschil maakt; Triodos Bank zal alleen de financiering van activiteiten met een positieve impact voortzetten.

Lees ook de column van Hans Stegeman: 'Graftaxonomie: Europa gaat nóg verder dan het al extreme scenario uit Netflix-film Don’t look up.'