Triodos Bank lanceert vandaag als eerste Nederlandse geldverstrekker een hypotheek waarbij de rente gekoppeld is aan de materiaalkeuze van de woning. De bank zet hiermee een nieuwe stap in het verduurzamen van de woningmarkt. Met de Triodos Biobased Hypotheek krijgen klanten een extra lage rente wanneer ze een biobased woning gaan bewonen of bouwen. “Er zijn volop alternatieven voor beton, staal en steenwol”, zegt directeur Hypotheken Jeroen Pels. “Door bouwen met hout, stro en vlas financieel te stimuleren, hopen we dat deze materialen concurrerender worden.”

Dweilen met de kraan open

In het regeerakkoord hebben coalitiepartijen afgesproken om de woningbouw te versnellen tot 100.000 woningen per jaar. Doordat we tegenwoordig aardgasvrij bouwen en goed isoleren, kan het aandeel van materiaal gebonden emissies oplopen tot wel 90% van de CO2-footprint van gebouwen gedurende de levensduur.

Volgens Jeroen Pels is de manier waarop we nu bouwen niet houdbaar. “Als we nog 10 jaar blijven bouwen zoals we nu bouwen, dan staat de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat gelijk aan de CO2 die de Nederlandse industrie in één jaar uitstoot.” Volgens hem vraagt het bereiken van de klimaatdoelen om een radicaal andere manier van bouwen en financieren. “Anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Conventionele bouw bestaat voornamelijk uit staal en beton. De productie daarvan zorgt voor 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er is veel fossiele energie benodigd in het productieproces en er komt veel koolstof vrij. Bovendien zijn deze materialen niet of minder geschikt voor hoogwaardige circulaire toepassingen. Volgens Pels is er nog een ander belangrijk argument voor biobased bouwen. “Natuurlijke materialen leiden tot een gezonder en comfortabeler leefklimaat, beter voor de planeet maar ook voor de bewoner.”

Milieubelasting bouwmaterialen

Triodos Bank kijkt bij de aanvraag van een biobased hypotheek naar de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden gebruikt. Hoe lager de MPG-waarde, hoe duurzamer het gebouw. Alle nieuwbouw in Nederland moet volgens het Bouwbesluit een MPG-waarde van 0,8 of lager hebben. De bank verwacht dat dit door de overheid snel verder zal worden verlaagd naar een waarde van 0,5. Klanten met een woning met minimaal label A+++ of A++++ en een MPG-waarde van 0,45 of lager komen in aanmerking voor de extra lage rente.

Triodos vindt wel dat de huidige rekenmethodieken en MPG-standaarden nog onvoldoende rekening houden met de CO2-opslag van bijvoorbeeld hout. Om die reden wordt voor woningen die met overwegend duurzame materialen zijn gebouwd een berekening aangeboden die de CO2-opslag en circulariteit beter waardeert. “In de hoop dat de landelijke norm hier op termijn ook rekening mee gaat houden”, aldus Pels. Een externe partner, Alba Concepts, voert de berekeningen uit.

Volgens Norbert Schotte van Alba Concepts, tevens medeoprichter van de Gideon-beweging, benadeelt de huidige rekenmethode biobased materialen, omdat opslag van CO2 wordt weggestreept tegen een onwaarschijnlijk einde levensduur scenario. “Om biobased woningen toch te stimuleren voeren wij een streefwaardeberekening uit op basis van het Carbon budget. Hiermee lopen wij voor op de politiek en de noodzakelijke aanpassing van de MPG.”

Hoop op navolging

Triodos Bank ziet de lancering van de nieuwe biobased hypotheek als een eerste stap. Pels: “We moeten met z’n allen een slag maken naar biobased. Dit mag zeker navolging krijgen van andere partijen. De normeringen en meetinstrumenten zijn ook nog niet goed. Maar net als dat de energielabels in het begin nog niet goed waren, zie je dat ook met materialenstandaarden. Over tien jaar is biobased en natuurinclusief bouwen gewoon de norm. Wij gaan dat versnellen.”

Biobased bouwen

Biobased bouwen is een manier van bouwen met hernieuwbare, plantaardige bouwmaterialen die tijdens de groei CO2 opnemen en na het oogsten snel weer terug groeien. De materialen stoten bij productie, verwerking en transport weinig tot geen CO2 uit en zijn uitstekend te hergebruiken. Voorbeelden zijn hout, stro, vlas, en zelfs schimmels.

Sector uitdagen

Sinds 2012 is Triodos Bank de eerste Nederlandse geldverstrekker met een hypotheek die gekoppeld is aan het energielabel. Hoe groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. Deze prikkel moet huizenbezitters stimuleren hun woningen energiezuiniger te maken. Door telkens weer met nieuwe initiatieven te komen die verduurzaming van bestaande woningen stimuleren, wil de groene geldverstrekker de sector blijven uitdagen om groener te financieren.