Triodos Bank steunt een verklaring  van het Wereld Natuur Fonds (WWF) die oproept tot uitstel (moratoriumvan diepzeemijnbouw. Dit mag pas weer tot aan een bepaald aantal voorwaarden wordt voldaan. Triodos Bank verbindt zich ertoe diepzeemijnbouw uit te sluiten van haar financiering. Dit is belangrijk omdat diepzeemijnbouw steeds meer in trek wordt nu de vraag naar kostbare metalen stijgt. Deze zitten onder andere in mobiele telefoons.

WWF zegt dat plannen van de industrie om de diepzeebodem te ontginnen voor metalen en mineralen zoals kobalt, mangaan en nikkel een destructieve impact zullen hebben op diepzee-ecosystemen en biodiversiteit.

De ondertekenaars van de verklaring wijzen erop dat (tijdelijk) stoppen met diepzeemijnbouw niet voldoende is. Ook op land zijn metalen schaars. Het is daarom  noodzaak om met spoed naar alternatieven te zoeken, de vraag naar deze primaire metalen te verminderen, verantwoorde mijnbouwpraktijken op het land te ontwikkelen én over te stappen naar een grondstoffeneconomie met een gesloten kringloop.

Kwetsbare ecosystemen

De oceaan en zijn ecosystemen bieden ontelbare en belangrijke voordelen voor mensen en economieën over de hele wereld, waaronder voedsel, levensonderhoud, het genereren van inkomsten en klimaatregulering. De oceaan wordt echter al zwaar getroffen door klimaatverandering, overbevissing, vervuiling, geluid, vernietiging van leefgebieden en verzuring.

Diepzee-ecosystemen zijn tot nu toe weinig verstoord door menselijke activiteiten. De vraagt stijgt echter. En, waarschuwt WWF,  we weten dat deze ecosystemen waarschijnlijk een lage mate van veerkracht hebben. Gezien het trage tempo van diepzeeprocessen, is het onwaarschijnlijk dat vernietigde habitats zich binnen menselijke tijdschalen zullen herstellen. Daarom vereist elke menselijke verstoring van deze kwetsbare ecosystemen de hoogste voorzorg.

Geen plaats voor een industrie die de planeet schaadt

Triodos Bank zelf financiert geen diepzeemijnbouw. Via de beleggingsfondsen investeren we wel in bedrijven die metalen en mineralen gebruiken. Daar zien we er al op toe dat metalen en mineralen eerlijk gewonnen worden. Nu er meer uit de zee gewonnen wordt, zullen we dit als criterium mee gaan nemen.

Iris Lether, Investment Strategist bij de investeringstak van Triodos Bank: “De missie van Triodos Bank is om geld te laten werken voor positieve sociale, ecologische en culturele veranderingen. In deze tijd van ongekende crisis met betrekking tot onze natuur, vindt Triodos Bank het van groot belang om een ​​moratorium in te voeren voor diepzeemijnbouw. Er is geen plaats voor een industrie die het risico loopt de diensten aan onze planeet die de diepe oceaan biedt in gevaar te brengen.”

Bekijk hier het statement