Voortbouwend op haar solide kapitaalbasis wil Triodos Bank haar toegang tot nieuw kapitaal verder zeker stellen en zorgdragen dat ze in staat is de verhandelbaarheid van haar certificaten van aandelen (“certificaten”) waarvan de handel momenteel is opgeschort, te herstellen. Triodos heeft vandaag aangekondigd dat zij de mogelijkheid van een notering van haar certificaten op een besloten handelsplatform (MTF) of op een publiek handelsplatform (beurs) verder zal onderzoeken. Daarnaast wordt de lancering van een groene obligatie overwogen.

Jeroen Rijpkema, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank:

"Ons huidige systeem van kapitalisatie door middel van certificaten heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan. De vandaag gepresenteerde opties zijn er niet alleen op gericht om de verhandelbaarheid van onze certificaten veilig te stellen, maar ook om de toegang tot nieuw kapitaal te waarborgen. Nieuw kapitaal dat we kunnen gebruiken om meer impact te genereren en te blijven werken aan onze missie om bij te dragen aan een betere wereld voor mensen en de planeet."

Triodos zal de komende tijd gebruiken om de dialoog met haar certificaathouders en deskundigen aan te gaan en de haalbaarheid van de twee opties verder te analyseren. De bank streeft ernaar in december van dit jaar een besluit te nemen.

Benoemingen

Zoals aangekondigd op 19 augustus, zijn Jacco Minnaar en Nico Kronemeijer benoemd tot leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat nu uit Jeroen Rijpkema (CEO en voorzitter), Andre Haag (CFO), Carla van der Weerdt (CRO), Jacco Minnaar (CCO) en Nico Kronemeijer (COO).

Danielle Melis en Susanne Hannestad zijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Aart de Geus (voorzitter), Mike Nawas (vice-voorzitter), Danielle Melis, Dineke Oldenhof, Ernst-Jan Boers, Sébastien D'Hondt, en Susanne Hannestad.