In de open brief roept de coalitie wereldleiders op om:

  • een CO2-beprijzing op vlees en zuivel in te stellen. Op deze manier kan een gezond en duurzaam voedselsysteem worden gerealiseerd, dat voedzaam voedsel levert voor iedereen binnen de klimaatdoelstellingen van Parijs, planetaire grenzen en voedingsrichtlijnen.
  • opbrengsten van deze CO2-beprijzing te gebruiken om lage inkomensgroepen (bijvoorbeeld via lagere btw  op groenten, fruit en vegetarische maaltijden) en boeren die CO2-uitstoot verminderen te compenseren.

VN-klimaattop

De brief zal worden aangeboden aan wereldleiders tijdens de VN-klimaattop in Glasgow (COP26) in november. De Carbon Pricing for Food Coalition maakt zich zorgen over klimaatverandering en het gebrek aan politieke daadkracht om voedsel met een hoge klimaatvoetafdruk te belasten en klimaatvriendelijk voedsel goedkoper te maken.

Verandering is nodig

Triodos Bank is van mening dat het noodzakelijk is om de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd te veranderen om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. In ons visiedocument ‘Towards ecologically and socially resilient food and agriculture systems’ stellen we dat het huidige landbouwsysteem de planetaire grenzen overschrijdt. Het put de bodem uit, draagt ​​bij aan klimaatverandering door relatief hoge uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt een afname van de biodiversiteit, draagt ​​bij aan ondervoeding en ondersteunt ongelijkheid door machtsconcentratie.

True pricing

In ons visiedocument stellen we dat true pricing een noodzakelijk onderdeel van de transitie is. De huidige prijs van voedsel is voor de lange termijn niet realistisch omdat er geen rekening wordt gehouden met schade aan ecosystemen, voedingsgerelateerde ziekten en oneerlijke lonen.

Voedselprijzen moeten de waarde weerspiegelen die we hechten aan vruchtbare grond en biodiversiteit, landschappen, cultuur en eerlijke handel. Zo zouden producten die grote schade aan ecosystemen aanrichten duurder moeten zijn dan duurzame producten. Dit zal onder andere leiden tot een lagere vleesconsumptie, wat meer voordelen met zich meebrengt, zoals minder uitstoot van broeikasgassen, lagere zorgkosten en minder ziektes door een gezonder dieet.