De EEML, die is opgericht door de Europese federatie van hypotheekverstrekkers, wil dit marktsegment duurzamer maken. Door hypothecaire leningen in overeenstemming te brengen met de Green Deal, de routekaart van de EU naar een groenere economie en een nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050.

Een hypothecaire lening kan het label krijgen wanneer de gefinancierde woning aan de wettelijke EU-voorschriften voldoet of deze overtreft. Het label kan ook worden toegekend als de renovatie de energie-efficiëntie van de woning met ten minste 30% verhoogt.

Jeroen Pels, directeur hypotheken en private banking bij Triodos Bank: "Triodos Bank biedt hypotheken die huiseigenaren stimuleren om bij aankoop, bouw of verbouwing van hun woning duurzame keuzes te maken. Het was dan ook een logische stap voor Triodos Bank om zich bij het EEML-initiatief aan te sluiten. Het label bevestigt niet alleen dat onze hypotheken duurzaam zijn, maar stelt ons ook in staat onze aanpak te delen met andere hypotheekverstrekkers in Europa. Wij hechten veel waarde aan hoge standaarden voor duurzame nieuwbouw maar evenzeer aan meetbare resultaten en rapportages waar het gaat om de transitie van de bestaande gebouwde omgeving. In beide bewegingen dient de financiële sector haar verantwoordelijkheid te nemen.”

Triodos Bank heeft voor 2,7 miljard euro aan woninghypotheken uitstaan in Nederland, België en Spanje en maakt sinds 2018 een stevige groei door. De bank stimuleert eigenaars van onroerend goed om energiebesparende maatregelen te nemen. Triodos Bank is de eerste bank in Nederland die de rente van een hypotheek koppelt aan de energie-efficiëntie van de woning en de leenruimte van particulieren koppelt aan de energieprestaties van een woning. De bank stimuleert woningeigenaren in alle onderdelen van het klantproces om verantwoord te verduurzamen.