De Europese Commissie (EC) heeft aangegeven dat het verbranden van alle fossiele brandstoffen niet als duurzaam kan worden aangemerkt. Daarbij volgt de EC het wetenschappelijke bewijs dat het verbranden van fossiele brandstoffen bijdraagt ​​aan de opwarming van de aarde. Triodos Bank is ook van mening dat fossiele brandstoffen nooit als duurzaam gekwalificeerd kunnen worden.

De EC heeft echter besloten op een later tijdstip opnieuw te bezien of de verbranding van aardgas als duurzaam kan worden aangemerkt, zodat het kan worden ingezet in landen die willen afzien van het gebruik van kolen.

Biomassa

De verbranding van biomassa wordt in de taxonomie ook als duurzaam beschouwd. Triodos Bank is van mening dat de financiële sector zeer voorzichtig moet zijn met het financieren van houtverbranding, vanwege de negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit door CO2-uitstoot en boskap.

Landbouw

De EC heeft ook besloten om voorlopig landbouw uit te sluiten in afwachting van een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid Triodos Bank vindt het belangrijk dat de uiteindelijke classificatie van landbouw in de taxonomie bijdraagt ​​aan een landbouwsysteem dat onze planeet, de menselijke gezondheid en sociale gelijkheid niet schaadt. Zo'n taxonomie zou ook recht doen aan de Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie.

Mensenrechten

De taxonomiecriteria hebben ook betrekking op mensenrechten: bedrijfsactiviteiten zijn niet duurzaam als ze het milieu ten goede komen, maar de mensenrechten negeren. Dit is een belangrijke toevoeging als het gaat om het stimuleren van positieve impact op mens en milieu.

> Lees ook het interview met Rosl Veltmeijer, portfoliomanager voor Triodos Investment Management over de EU Taxonomy