De reden voor deze tijdelijke opschorting is de onzekerheid die de COVID-19-pandemie heeft gecreëerd voor de economie als geheel, inclusief de financiële sector. Deze onzekerheid leidt tot verstoring van markten op een ongekende schaal. Onder deze omstandigheden heeft Triodos Bank ervoor gekozen om te stoppen met het aanbieden van certificaten en te stoppen met het accepteren van verkooporders van certificaten totdat er meer duidelijkheid is over de effecten die de COVID-19 pandemie heeft op Triodos Bank en haar certificaten.

Hervatten aan- en verkooporders

Onder de huidige omstandigheden is het niet te voorspellen wanneer het faciliteren van transacties in certificaten kan worden hervat. Triodos Bank zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en doet er alles aan om de handel te heropenen zodra dit verstandig is. Investeerders en andere belanghebbenden worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.