Menselijke waardigheid

Peter Blom, Chief Executive Officer van Triodos Bank: "Sinds de oprichting in 1980 is het de missie van Triodos Bank om bij te dragen aan een samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat. We streven er voortdurend naar om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren. Dit kan alleen werken als we een inclusieve en diverse organisatie zijn waar elke medewerker zich welkom voelt en in staat wordt gesteld bij te dragen aan onze missie. Dit vereist continu bewustzijn, reflectie en is soms hard werken, maar is ook iets om trots op te zijn."

Visie en actieplan

Triodos Bank zal de komende tijd verder werken aan een heldere visie op diversiteit en inclusie. Daarbij zal ze de medewerkers betrekken. Op basis van deze visie zal Triodos Bank binnen een half jaar een actieplan opstellen. Over de uitvoering van het actieplan zal ze jaarlijks rapporteren.

Europees netwerk

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring die zich richt op werkgevers uit de publieke en private sector met als doel diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen. Het is in 2004 begonnen in Frankrijk. Inmiddels is het een Europees netwerk van handvesten in 23 landen; meer dan 10.000 Europese bedrijven hebben getekend.