Op veruit de meeste thema’s is onze score gestegen of onveranderd vergeleken met het vorige beleidsonderzoek uit 2018. Alleen ons beleid voor arbeidsrechten en maakindustrie krijgt een lagere score van de Eerlijke Bankwijzer. Op gender en op woningbouw en vastgoed scoren we een onvoldoende.

Overzicht beleidsscores Triodos Bank

Thema, sector of aspect van de bedrijfsvoering

Beleidsscores vorige update

Beleidsscores 2020

Veranderingen in beleidsscores

Thema

Arbeidsrechten

10

9

-1

Belastingen

7

7

-

Corruptie

9

9

-

Dierenwelzijn

9

9

-

Gendergelijkheid

4

4

-

Gezondheid

8

9

+1

Klimaatverandering

8

9

+1

Mensenrechten

9

10

+1

Natuur

9

9

-

Sector

Maakindustrie

9

8

-1

Mijnbouw

9

9

-

Olie en gas

-

10

-

Wapens

10

10

-

Woningbouw en vastgoed

3

4

+1

Bedrijfsvoering

Transparantie en verantwoording

8

8

-

Streven naar hetzelfde doel

De Eerlijke Bankwijzer is een instrument om te toetsen of het beleid van banken bijdraagt aan duurzaamheid, zoals klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn. Triodos Bank en de Eerlijke Bankwijzer streven uiteindelijk hetzelfde doel na, namelijk dat banken alleen initiatieven financieren die positieve impact hebben op mens en milieu. We delen de ambitie van de Eerlijke Bankwijzer om dit beleid duidelijk en vergelijkbaar te maken.

De goede scores in deze beleidsupdate zijn een erkenning voor het feit dat Triodos Bank al sinds haar oprichting, dit jaar precies 40 jaar geleden, haar missie uitvoert om initiatieven te financieren die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

Maatwerk versus standaardisatie

Triodos Bank haalt niet op alle onderwerpen de allerhoogste score. Met ondernemers die wij financieren, voeren wij intensieve gesprekken over hoe zij omgaan met milieu, mensenrechten, goed werkgeverschap, etc. We houden hierbij rekening met het feit dat onze klanten behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Van een klein bedrijf – bijvoorbeeld een zorgboerderij – kan volgens ons niet dezelfde rapportagestandaard worden geëist als van een beursgenoteerde onderneming. Om die reden hanteert Triodos Bank geen standaard vragenlijsten om het duurzame beleid van een organisatie in kaart te brengen, maar hanteren wij maatwerk.

Het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer is meer gericht op standaardisatie en toepassen van (internationale) richtlijnen en standaarden. Tijdens het beleidsonderzoek hebben Triodos Bank en de Eerlijke Bankwijzer daar constructieve gesprekken over gevoerd. Dat heeft bijvoorbeeld op het thema dierenwelzijn geresulteerd in meer begrip voor onze werkwijze. Over enkele andere thema’s zetten we dit gesprek voort; bijvoorbeeld over gender.

Lees onze uitgebreide reactie (pdf) op de meest opvallende thema’s uit het beleidsonderzoek 2020 van de Eerlijke Bankwijzer.