In het eerste halfjaar van 2018 is het beheerd vermogen van Triodos Investment Management gegroeid naar EUR 4,2 miljard (ultimo 2017: EUR 3,5 miljard). Vergeleken met de eindejaarscijfers is het totaal beheerd vermogen met 21% gestegen. Hoewel de overgrote meerderheid van de fondsen gegroeid zijn in het eerste halfjaar, komt de sterke groei van het beheerd vermogen vooral voort uit het in huis halen van het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland (19%).

Asset management SRI-activiteiten in huis gehaald

In het eerste halfjaar van 2018 heeft Triodos Investment Management het transitieproces afgerond rondom het in huis halen van de asset management activiteiten voor haar vier SRI-fondsen en het discretionair vermogensbeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland.  Met deze transitie is het voor Triodos Investment Management mogelijk om een meer holistische integratie van de duurzame en financiële analyse van aandelen en obligaties toe te passen, een sterkere positie in de dialoog met beursgenoteerde bedrijven te realiseren en de beleggingsportefeuille op termijn nog verder te verbeteren.

Marilou van Golstein Brouwers, Bestuursvoorzitter van Triodos Investment Management: “Positieve selectie is een belangrijk onderdeel van onze meer geïntegreerde SRI-strategie. Het stelt ons in staat om onze investeringen gerichter te focussen op bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzamere samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee het versnellen van de duurzame transitie via beleggen in beursgenoteerde bedrijven mogelijk maken. Het doet me deugd dat we onze klanten hiermee in staat stellen hun positieve impact via onze SRI-fondsen verder te vergroten.”

Triodos Cultuurfonds

In het eerste halfjaar van 2018 heeft Triodos Investment Management aan de aandeelhouders van Triodos Cultuurfonds voorgesteld om de activiteiten van Triodos Cultuurfonds over te dragen aan Triodos Bank Nederland en het fonds te ontbinden. Dit voorstel is door de aandeelhouders in het fonds aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2018, waarna de portefeuille is overgenomen door Triodos Bank Nederland en de aandeelhouders in het fonds de volledige intrinsieke waarde van hun investeringen hebben ontvangen. Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds ten tijde van de ontbinding van het fonds bedroeg EUR 86 miljoen.

SFRE Fund

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Triodos Investment Management het fondsmanagement op zich genomen van Sustainability | Finance | Real Economies Fund, ook wel bekend als SFRE Fund (spreek uit als Sapphire fund). Het fonds is in maart 2015 gelanceerd door de Global Alliance for Banking on Values (GABV). Het is het eerste wereldwijde, open-end beleggingsfonds dat is opgericht om lange termijn kapitaal te verstrekken aan het groeiende segment van waardengedreven banken, om daarmee de impact en het bereik van deze banken te vergroten. Het fonds heeft een ‘evergreen’ benadering teneinde de autonomie, het ondernemerschap en de missie van de bedrijven in de portefeuille te kunnen waarborgen. Het fonds investeert dan ook voor de lange termijn en is niet gedreven door exits. Per 30 juni 2018 bedroeg het gecommitteerde kapitaal van het fonds USD 44 miljoen.

Ontwikkelingen Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2018

In het eerst halfjaar van 2018 is Triodos Organic Growth Fund met 12,2% gegroeid naar EUR 55,2 miljoen. De Triodos SRI fondsen groeiden gezamenlijk met 7,2% naar EUR 1.505 miljoen en Triodos Vastgoedfonds groeide met 7,5% naar 79,4 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund nam met 2,4% toe tot EUR 71,1 miljoen. Triodos Groenfonds kende een toename van het beheerd vermogen van 2,3% naar EUR 869,2 miljoen. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund noteerden een groei van het beheerd vermogen van respectievelijk 1,0% naar EUR 357,0 miljoen en 1,3% naar EUR 373,1 miljoen. Triodos Multi Impact Fund kende een daling van 13,3% naar EUR 39,6 miljoen.

Meer gedetailleerde informatie over de financiële ontwikkelingen binnen de hier boven vermelde fondsen is beschikbaar in de halfjaarverslagen van deze fondsen, welke op 31 augustus 2018 gepubliceerd zullen worden op de website van Triodos Investment Management. De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid.