Medio 2017 hebben wij desgevraagd aan een aantal van onze klanten en de media bevestigd de kredietrelatie met de 'Noorse Broeders' te beëindigen. Op onze website is die mededeling ook enige tijd vermeld geweest. Ter rectificatie willen wij dat hier nuanceren. Triodos Bank heeft in 2005 een lening verstrekt aan een nieuwe klant van de bank. De Christelijke Gemeente Nederland (CGN), ook wel de 'Noorse Broeders' genoemd, stond mede borg voor deze lening. Er werd dus geen lening verstrekt aan CGN zelf.

Wij hebben in december 2016 de klant verzocht om de lening versneld af te lossen. De klant heeft hiermee ingestemd. Aanleiding voor ons verzoek waren de artikelen over CGN in NRC-Handelsblad. Triodos Bank heeft geen eigen onderzoek naar CGN gedaan.