Begeleiding van Bijzonder Beheer

 • Begeleiding

  Uw relatiemanager bekijkt regelmatig hoe uw onderneming zich ontwikkelt. En beoordeelt dan onder andere uw jaarcijfers en uw actuele situatie.

  • Welke ontwikkelingen spelen een rol bij uw onderneming?
  • Hoe ziet uw toekomst eruit?
  • Zijn er signalen die duiden op een bedreiging van uw onderneming?

  Als die signalen er zijn, dan kan uw relatiemanager een relatiemanager van de afdeling Bijzonder Beheer aanhaken.


  Inzet Bijzonder Beheer op twee manieren

  Uw contact met Bijzonder Beheer kan op twee manieren verlopen:

  1. Uw huidige relatiemanager blijft uw aanspreekpunt. Hij of zij haakt de relatiemanager Bijzonder Beheer aan in een (tijdelijke) ondersteunende rol. Verbetert uw situatie? Dan zit de taak van de relatiemanager Bijzonder Beheer er weer op. En houdt u alleen nog contact met uw huidige relatiemanager. Verslechtert uw situatie? Dan neemt de relatiemanager Bijzonder Beheer de taak van uw huidige relatiemanager volledig over (= manier twee).
  2. De relatiemanager Bijzonder Beheer wordt uw aanspreekpunt in plaats van uw huidige relatiemanager. Dit gebeurt als uw onderneming structureel in een moeilijke situatie zit. Of als die plotseling in een moeilijke situatie terechtkomt. Uw huidige relatiemanager draagt zijn taak dan gelijk over aan een relatiemanager Bijzonder Beheer.


  De begeleiding door een relatiemanager Bijzonder Beheer kan enkele maanden tot soms jaren duren. Dit is afhankelijk van uw situatie.


 • Analyse

  Samen brengen we uw situatie in kaart. Waardoor is uw onderneming in de financiële problemen geraakt? Wat zijn de oorzaken en knelpunten? Hoe is het gesteld met uw bedrijfsvoering? Tijdens onze analyse schakelen we mogelijk ook uw accountant of andere externe deskundigen in. Deze zijn soms nodig om tot een snelle analyse te komen. We leven ons daarbij in uw situatie in en kijken naar uw cijfers en resultaten.


  Belang van intensief contact
  Een financiële tegenslag brengt risico's en bedreigingen met zich mee. Een goede samenwerking met u en intensief contact vinden wij heel belangrijk. Hierdoor krijgen we risico's en bedreigingen in de gaten. De mogelijke oplossing die we samen met u bedenken, moet realistisch zijn.


 • Oplossing

  Na zorgvuldige analyse van uw situatie kijken we of er een passende oplossing is. Het ‘plan van aanpak’ voor een oplossing kan zowel van u als uw relatiemanager Bijzonder Beheer veel aandacht en tijd vragen. Het is belangrijk dat een oplossing realistisch en toekomstbestendig is, waar zowel u als uw relatiemanager achter staan.


  Uw doelen behalen met een realistische oplossing
  U bent gedreven in het blijven behalen van uw doelen, maar deze moeten ook haalbaar zijn. Een goede zakelijke benadering is voorwaarde als u uw onderneming er bovenop wilt helpen. Uw relatiemanager Bijzonder Beheer geeft u advies hierover en laat u óók weten als uw doelen moeten worden bijgesteld of niet meer haalbaar zijn. Soms lopen daarbij de zakelijke belangen uiteen. Een plan kan een oplossing en aanpak beschrijven die u niet wilt volgen. Maar die volgens ons als bank wel noodzakelijk is. In zo'n situatie motiveren wij altijd goed waarom we als bank bepaalde keuzes maken.


  Als er geen oplossing is
  Kan uw onderneming niet meer 'gered worden'? Dan is een beëindiging soms helaas noodzakelijk. Wij doen er uiteraard veel aan om dit te voorkomen. Maar als dit echt niet haalbaar is, dan kijken we hoe we de (financiële) schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Zo'n situatie heeft veel impact op uw werk- en privésituatie. De relatiemanager Bijzonder Beheer begeleidt u daarom ook stap voor stap. En denkt mee bij het nemen van moeilijke beslissingen of verwijst u naar een externe adviseur. Ook hier leggen we als bank goed uit waarom bepaalde keuzes nodig zijn.


 • Afronding

  Is de gekozen oplossing gerealiseerd? Of is uw onderneming beëindigd? Dan wordt de begeleiding door de relatiemanager Bijzonder Beheer afgerond. Na realisatie van een gekozen oplossing is de onderneming in de meest ideale situatie weer financieel gezond, met voldoende toekomstperspectief. U kunt uw relatie met Triodos Bank dan net als daarvoor weer voortzetten met uw vorige relatiemanager.