Begeleiding van Bijzonder Beheer

 • Begeleiding

  Je relatiemanager bekijkt regelmatig hoe jouw onderneming zich ontwikkelt. En beoordeelt dan onder andere jouw jaarcijfers en actuele situatie.

  • Welke ontwikkelingen spelen een rol bij je onderneming?
  • Hoe ziet jouw toekomst eruit?
  • Zijn er signalen die duiden op een bedreiging van je onderneming?

  Als die signalen er zijn, dan kan je relatiemanager een relatiemanager van de afdeling Bijzonder Beheer aanhaken.


  Inzet Bijzonder Beheer op twee manieren

  Je contact met Bijzonder Beheer kan op twee manieren verlopen:

  1. Je huidige relatiemanager blijft jouw aanspreekpunt. Hij of zij haakt de relatiemanager Bijzonder Beheer aan in een (tijdelijke) ondersteunende rol. Verbetert je situatie? Dan zit de taak van de relatiemanager Bijzonder Beheer er weer op. En houdt je alleen nog contact met jouw huidige relatiemanager. Verslechtert je situatie? Dan neemt de relatiemanager Bijzonder Beheer de taak van jehuidige relatiemanager volledig over (= manier twee).
  2. De relatiemanager Bijzonder Beheer wordt je aanspreekpunt in plaats van je huidige relatiemanager. Dit gebeurt als je onderneming structureel in een moeilijke situatie zit. Of als die plotseling in een moeilijke situatie terechtkomt. Je huidige relatiemanager draagt zijn taak dan gelijk over aan een relatiemanager Bijzonder Beheer.


  De begeleiding door een relatiemanager Bijzonder Beheer kan enkele maanden tot soms jaren duren. Dit is afhankelijk van jouw situatie.


 • Analyse

  Samen brengen we je situatie in kaart. Waardoor is je onderneming in de financiële problemen geraakt? Wat zijn de oorzaken en knelpunten? Hoe is het gesteld met je bedrijfsvoering? Tijdens onze analyse schakelen we mogelijk ook je accountant of andere externe deskundigen in. Deze zijn soms nodig om tot een snelle analyse te komen. We leven ons daarbij in jouw situatie in en kijken naar je cijfers en resultaten.


  Belang van intensief contact
  Een financiële tegenslag brengt risico's en bedreigingen met zich mee. Een goede samenwerking en intensief contact vinden wij heel belangrijk. Hierdoor krijgen we risico's en bedreigingen in de gaten. De mogelijke oplossing die we samen bedenken, moet realistisch zijn.


 • Oplossing


  Na zorgvuldige analyse van je situatie kijken we of er een passende oplossing is. Het ‘plan van aanpak’ voor een oplossing kan zowel van jou als je relatiemanager Bijzonder Beheer veel aandacht en tijd vragen. Het is belangrijk dat een oplossing realistisch en toekomstbestendig is, waar zowel jij als jerelatiemanager achter staan.


  Je doelen behalen met een realistische oplossing
  Je bent gedreven in het blijven behalen van je doelen, maar deze moeten ook haalbaar zijn. Een goede zakelijke benadering is voorwaarde als je jouw onderneming er bovenop wilt helpen. Je relatiemanager Bijzonder Beheer geeft je advies hierover en laat het je óók weten als je doelen moeten worden bijgesteld of niet meer haalbaar zijn. Soms lopen daarbij de zakelijke belangen uiteen. Een plan kan een oplossing en aanpak beschrijven die je niet wilt volgen. Maar die volgens ons als bank wel noodzakelijk is. In zo'n situatie motiveren wij altijd goed waarom we als bank bepaalde keuzes maken.


  Als er geen oplossing is
  Kan jouw onderneming niet meer 'gered worden'? Dan is een beëindiging soms helaas noodzakelijk. Wij doen er uiteraard veel aan om dit te voorkomen. Maar als dit echt niet haalbaar is, dan kijken we hoe we de (financiële) schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Zo'n situatie heeft veel impact op je werk- en privésituatie. De relatiemanager Bijzonder Beheer begeleidt je daarom ook stap voor stap. En denkt mee bij het nemen van moeilijke beslissingen of verwijst je naar een externe adviseur. Ook hier leggen we als bank goed uit waarom bepaalde keuzes nodig zijn.


 • Afronding

  Is de gekozen oplossing gerealiseerd? Of is je onderneming beëindigd? Dan wordt de begeleiding door de relatiemanager Bijzonder Beheer afgerond. Na realisatie van een gekozen oplossing is de onderneming in de meest ideale situatie weer financieel gezond, met voldoende toekomstperspectief. Je kunt jouw relatie met Triodos Bank dan net als daarvoor weer voortzetten met je vorige relatiemanager.