1. Subsidie isoleren van je woning: Meer mogelijkheden met de ISDE-regeling 2023

De ISDE-regeling (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) bestaat al een tijdje en elk jaar wordt er wel een aanpassing of twee gedaan. Dat is dit jaar niet anders. Voorheen kon je via deze regeling bijvoorbeeld alleen subsidie voor isolatie krijgen als je meerdere isolatiemaatregelen trof. Of als je isolatie combineerde met een andere verduurzamingsslag, zoals de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Nu krijg je al subsidie bij één isolatiemaatregel; je krijgt dan ongeveer 15 procent van de kosten terug..

 

Tot 30% teruggave bij meerdere isolatiemaatregelen

Toch loont het nog steeds om verduurzamingsmaatregelen te combineren. Dan kun je namelijk zo’n 30 procent van de totale kosten terugvragen. Kun je zo’n grote investering niet in één keer doen? Niet getreurd. Vanaf 2023 kun je maar liefst 24 maanden na de uitvoering van een maatregel nog subsidie aanvragen. Met andere woorden: wie bijvoorbeeld in 2023 en 2024 een verduurzamingsmaatregel uitvoert, kan daarna voor beide maatregelen subsidie aanvragen en alsnog het hogere percentage terugkrijgen.

Welke maatregelen met de ISDE-regeling 2023?

De ISDE-regeling kun je aanvragen voor verschillende soorten isolatie (dak, vloer, bodem, zolder/vliering, binnen- en buitengevel en spouwmuur) en isolerend glas. In 2023 is er een klein voordeel bijgekomen als het gaat om glasisolatie. Het subsidiebedrag daarvoor wordt berekend per vierkante meter en vanaf 1 januari geldt de zogeheten binnenwerkse maat. Dit betekent dat je de kozijnen mag meenemen in je berekening, waardoor het subsidiebedrag hoger uitvalt.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een ISDE-subsidie? Er is een flinke waslijst aan voorwaarden aan verbonden. Zo telt isolatie van een uitbouw niet mee en moet de isolatie aangebracht worden door een gecertificeerde installateur. Kijk op de website van de RVO voor alle voorwaarden.

2. Subsidie voor warmtepomp, zonneboiler én elektrisch koken

De ISDE-subsidie is ook nog steeds beschikbaar voor duurzame vormen van verwarming. Denk aan warmtepompen of zonneboilers. Hier ontvang je minimaal 500 en gemiddeld 1.500 euro subsidie voor. Meestal geldt: hoe hoger het vermogen van de warmtepomp, hoe hoger de subsidie. Belangrijke verandering in 2023: het thermische vermogen dat warmtepompen maximaal mogen hebben om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie gaat omhoog, naar 400 kilowatt. Bij geschakelde installaties geldt een maximaal vermogen van 500 kilowatt.

Warmtepomp
Warmtepomp

400 euro subsidie voor een elektrische kookvoorziening

Nog meer goed nieuws: wie in 2023 wil overstappen op een elektrische kookvoorziening kan via de ISDE-regeling ook subsidie krijgen. Het gaat om een vast bedrag van 400 euro. Daar zitten wel wat voorwaarden aan vast.

Ook als je aangesloten wilt worden op een warmtenet, kun je nog steeds aanspraak maken op de ISDE-regeling. Wanneer de woning is afgekoppeld van het gasnet, de gasmeter verwijderd is en er een overeenkomst is met een nieuwe warmteleverancier, verstrekt de overheid 3.325 euro aan subsidie

3. Zonnepanelen zonder btw

Zonnepanelen zijn inmiddels zó financieel aantrekkelijk dat de overheid er geen subsidies meer voor verstrekt. Wat je altijd nog wel kon doen, was de btw terugvragen. Dat ging al snel om honderden euro’s. In 2023 is ook dat niet meer mogelijk, maar wel om een fijne reden. De btw op zonnepanelen is in 2023 namelijk afgeschaft. Minder geregel en administratieve rompslomp dus.

  • Heb je vóór 1 januari 2023 zonnepanelen aangeschaft en wil je de btw met terugwerkende kracht terugvragen? Dat kan, maximaal 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de zonnepanelen aanschafte. Milieu Centraal legt je stap voor stap uit hoe dat moet.

4. Zonnestroom terugleveren = geld verdienen

Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, levert zonnestroom terug aan het elektriciteitsnet. Daar krijg je in Nederland een gunstige vergoeding voor, via de zogeheten salderingsregeling. Momenteel gaat het om 22 eurocent per kilowattuur, maar die regeling wordt vanaf 2025 hoogstwaarschijnlijk afgebouwd. Op het moment van schrijven moest de Tweede Kamer nog vergaderen over een nieuw wetsvoorstel van Minister Jetten (Klimaat en Energie) over de regeling. Daarin staat dat het salderingspercentage in 2025 en 2026 verlaagd wordt naar 64 procent. Daarna gaat er tot en met 2030 ieder jaar 9 procent vanaf. In 2031 wordt de regeling volledig stopgezet.

Terugleververgoeding 2023

Na 2031 krijg je nog steeds een terugleververgoeding voor de zonnestroom die je het elektriciteitsnet op stuurt, maar die zal fors lager liggen. Milieu Centraal liet er een berekening op los. Wie in 2023 tien zonnepanelen koopt, heeft te maken met een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar.

5. Subsidie voor groene daken en gevels

Groene daken zijn mooi, zorgen voor een gezondere leefomgeving en verhogen de klimaatbestendigheid van een stad of gemeente. Niet verwonderlijk dus dat veel gemeenten er subsidies voor beschikbaar stellen. Via de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal kun je zien of dat ook voor jouw gemeente geldt in 2023. Voor woningeigenaren zelf heeft een groen dak overigens ook voordelen. Het werkt bijvoorbeeld verkoelend in de zomer.

6. Wat biedt de gemeente aan? Subsidies 2023 in jouw gemeente

Gemeentes stellen vaak meer subsidies beschikbaar voor duurzame maatregelen. Zo heeft de gemeente Nijmegen ook een speciale regeling voor het aanleggen van plantenmuren of verticale tuinen. En in Utrecht kun je (naast subsidie voor groene daken) ook subsidie krijgen voor energieadvies aan huis. En wie samen met andere woningeigenaren een collectief verduurzamingsproject start, kan in Utrecht ook op financiële steun rekenen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Bekijk welke subsidies en regelingen jouw gemeente aanbiedt.

7. Gunstige lening of hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek loont het ook om woningverduurzaming in je hypotheek mee te nemen. Bij Triodos Bank geldt: hoe beter je energielabel, hoe lager de rente die je betaalt. Met de Energiebespaarlening heb je extra budget om je huis nog duurzamer te maken. Je sluit deze samen af met je hypotheek, met een hoge korting op de rente. Dat kan bij verschillende soorten woningen goed uitpakken. Laurien en Alwin kochten bijvoorbeeld een 100-jaar oud huis in Den Haag en namen het, mede dankzij de Energiebespaarlening, flink onder handen. Het huis is tegenwoordig gasloos en het energielabel steeg van F naar A. 

Voordelig lenen kan ook een alternatief zijn. Bijvoorbeeld via het Warmtefonds, dat in 2020 werd geïntroduceerd. Dit fonds stelt woningeigenaren in staat om 1.000 tot maximaal 65.000 euro te lenen voor de verduurzaming van hun woning, met een looptijd van maximaal 20 jaar. De lening geldt voor verschillende maatregelen, zoals spouwmuurisolatie of de aanschaf van een duurzame warmtebron. Deze verduurzamingsslagen leiden in principe tot een besparing op de energierekening die groot genoeg is om de lening ook weer terug te betalen. Het geleende geld komt overigens niet op je eigen rekening terecht, maar in een ‘potje’ waar de aannemer uit kan putten.

8. VVE’s hebben in 2023 een eigen regeling

Last but not least: Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) konden altijd al subsidie aanvragen voor verduurzaming, via de ISDE-regeling. Maar in 2023 is er speciaal voor VvE’s een nieuwe regeling in het leven geroepen: de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). VvE’s kunnen voor drie zaken subsidie aanvragen: advies over energiebesparende maatregelen, advies over oplaadpunten voor elektrische auto’s en daadwerkelijke verduurzamingsmaatregelen. Denk daarbij aan isolatie, (hybride) warmtepompen of aansluiting op een warmtenet.