Illustratie Maus Bullhorst

Van koe naar vlas

In de kringlooplandbouw is er geen afval. Zo gebruikt de boer mest van zijn koe of zelfs compost om weer voeding van te maken. Wat als we onze woningen nu volgens dit principe kunnen bouwen? Dan kunnen we steeds meer biobased huizen gaan bouwen. Huizen die gemaakt zijn van natuurlijke materialen die op korte termijn weer teruggroeien, op het land of in het bos.

We moeten naar een nieuwe vorm van landbouw met minder vee en meer diverse gewassenteelt. Op weilanden, minder geschikt voor voedsel, kun je gewassen als hennep, vlas of lisdodde verbouwen. De vezels van deze planten zijn grondstof voor bouwmateriaal.

Illustratie Maus Bullhorst

De vezels

De vezels van de gewassen worden in de fabriek verwerkt tot bijvoorbeeld isolatieplaten. En hout - het meest gebruikte biobased bouwmateriaal - ook. Wanneer hout en gewassen groeien nemen ze CO2 uit de lucht op en daardoor draagt dit bij aan een beter klimaat.

Daarnaast kun je verschillende reststromen gebruiken als bouwmateriaal. Met stro wordt al veel gebouwd. Je hoeft het niet te verwerken. Er wordt ook geëxperimenteerd met hoe we reststromen van andere gewassen kunnen inzetten. Zo bestaan er al isolatiematerialen van paprikastengels en vloeren van de schimmeldraden van paddenstoelen.

Illustratie Maus Bullhorst

Natuurlijk bouwen

Huizen bestaan nu vooral uit staal en beton. De productie hiervan zorgt voor 17% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als we al onze huizen van hout bouwen, maken we dus enorme impact. Doordat biobased materialen licht zijn, kun je er heel goed prefab-huizen in de fabriek mee bouwen. Als dit op grotere schaal gebeurt, kunnen we in een sneller tempo huizen bouwen en beter inspelen op de woningnood.

Illustratie Maus Bullhorst

Cirkel rond

Als hout of natuurlijke vezels worden verwerkt tot bouwmateriaal, wordt de CO2 permanent opgeslagen in plaats van dat deze vrijkomt bij verbranding of bij het eten van een gewas. Zo wordt een biobased woning een opslagplek van CO2.

Biobased huizen gaan lang mee. Maar als in de toekomst biobased huizen moeten worden afgebroken, kunnen de materialen worden hergebruikt of kunnen ze als compost fungeren. Zo is de cirkel rond.