Ondanks tegenslagen als gevolg van COVID-19 kijkt Vincent van Haarlem, fondsmanager van Triodos Energy Transition Europe Fund, terug op een succesvol 2020 met mooie afgeronde projecten. Dat succes is mede te danken aan de nieuwe partnershipstrategie. “In een markt met veel concurrentie bleek onze strategie succesvol, deze willen we dus ook doorzetten.”

Vincent van Haarlem, fondsmanager van Triodos Energy Transition Europe Fund
Vincent van Haarlem, fondsmanager van Triodos Energy Transition Europe Fund

Succesvol samenwerken

Eén zo'n project is Giga Rhino, een energie-opslagproject dat samen met moederbedrijf Giga Storage is ontwikkeld. Van Haarlem zegt hierover: “Een interessant project. Uitbreiding van opslagcapaciteit is een belangrijk stuk van de energietransitiepuzzel.” Wat aan groene stroom is opgewekt moet namelijk ook gebruikt worden. En als het te hard waait of de zon uitbundig schijnt en er te veel duurzame energie het net opgaat daalt de prijs soms zo hard dat die negatief uitpakt. Door stroom op te slaan in de batterij en weer te verkopen op het moment dat er behoefte aan is, lukt het vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en gaan we verspilling tegen.

Ook startte het fonds in 2020 met de herontwikkeling van windparken in Zeeland. Daarvan is de fundering inmiddels gelegd, het project wordt naar verwachting in 2022 voltooid.

Verschil maken

Triodos Investment Management (Triodos IM) ziet dat er voor de energietransitie meer nodig is dan alleen investeren in hernieuwbare energie. Daarom heeft Triodos Energy Transition Europe Fund bevoegdheid gekregen om meer projecten te financieren. Het fonds kan nu meer beleggen in projecten die zich nog in een vroege fase bevinden, of die vernieuwende technologieën gebruiken.

Door ontwikkelaars in de beginfase te financieren, kunnen we een enorm verschil maken

Van Haarlem: “In de beginfase hebben ontwikkelaars over het algemeen moeite om financiering te krijgen. Wij willen hen in staat stellen om hun projecten uit te voeren. Hier kunnen we echt een enorm verschil maken.”

Omslagpunt in 2020

Ondanks de projecten die het fonds in het afgelopen jaar voltooide, kwam het financiële rendement lager uit dan verwacht, op -0,7%. Van Haarlem wijt dit aan de sterke daling van de vraag naar elektriciteit als gevolg van COVID-19. Hoewel huishoudens hun gebruik door thuiswerken zagen stijgen, nam de totale vraag af. Veel winkels, bedrijven en instellingen kwamen door de pandemie grotendeels of helemaal stil te liggen.

Volgens van Haarlem betekende 2020 een omslagpunt voor het fonds: “De belangstelling nam vorig jaar sterk toe. De projecten waar we in investeren spreken beleggers aan”.

Naamswijziging fonds

Eerder lag in het fonds de nadruk op investeringen in duurzame energieproductie. Maar een succesvolle energietransitie vraagt om een bredere aanpak, denk aan opslag en transport van duurzame energie. Om het fonds de flexibiliteit te geven om ook in die onderwerpen te kunnen beleggen, is het prospectus aangepast. De doelstelling om de energietransitie in volle breedte te helpen voortstuwen, zie je terug in de naamswijziging. Op 19 december 2020 veranderde deze van Triodos Renewables Europe Fund naar Triodos Energy Transition Europe Fund.

De uitdagingen in de energietransitie

Van Haarlem is van mening dat modernisering van het elektriciteitsnet essentieel is: “Het huidige elektriciteitsnet is niet geschikt voor de nieuwe manier van elektriciteitsproductie. De infrastructuur moet worden gemoderniseerd, maar dat kost meerdere jaren.”

Ook is het vinden van geschikte locaties niet makkelijk: “Zonne- en windparken kunnen het beste worden aangelegd in dunbevolkte gebieden, maar vaak is dit precies waar de netwerkcapaciteit onvoldoende is.”

Nieuwe technologische oplossingen zijn nodig om de kwaliteit van de impact van het fonds te verbeteren en de energietransitie te versnellen

Daarnaast is regel- en wetgeving niet meeveranderd met het landschap dat ontstaat door de energietransitie, aldus van Haren. “Voor technologie zoals elektriciteitsopslag levert regelgeving obstakels op die de ontwikkeling en voortgang in de weg staan, wat innovatie ontmoedigt.”

Visie en aanpak in 2021

Om bovengenoemde uitdagingen het hoofd te bieden, gaat het team op zoek naar grotere transacties en het opbouwen van een diversere portefeuille die in lijn is met de nieuwe beleggingsrichtlijnen. Van Haarlem: “Wij willen inzicht krijgen in waar de knelpunten zitten voor ontwikkelaars en die vervolgens wegnemen. Samenwerken met partijen die een oplossing bieden voor problemen zoals opslag en die de energie-efficiëntie verbeteren.”

“Verder willen we binnen de portefeuille het belang van wind- en zonne-energie verminderen en meer andere technologieën opnemen. Hierdoor wordt de portefeuille evenwichtiger, ­­het rendement stabieler en stimuleren we de ontwikkeling van meer uiteenlopende technologische oplossingen. Deze zijn nodig om de kwaliteit van de impact van het fonds te verbeteren en de energietransitie te versnellen.”