In vergelijking met andere banken zijn de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank meer uitgesproken, vertelt Jeroen van Herwaarden. “Onze doelstelling is om positieve verandering tot stand te brengen. Daarom maken we duidelijke keuzes bij de selectie van bedrijven waarin we beleggen.”

We voeren regelmatig gesprekken met de bedrijven waarin we beleggen en stellen hen gedetailleerde vragen over hun activiteiten
Jeroen van Herwaarden

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

“We beleggen bijvoorbeeld niet in fossiele energie en investeren maar heel beperkt in andere financiële instellingen. We vinden het namelijk belangrijk dat banken met hun activiteiten zoals bijvoorbeeld hun leningenportefeuille, op duurzame wijze bijdragen aan de reële economie. Oftewel: aan werkelijk duurzame economische ontwikkeling. Dan kom je al snel bij ontwikkelingsbanken uit en vallen veel mainstream banken juist af.”

Wat zijn de consequenties van jullie scherpe keuzes?

“Het belangrijkste gevolg is dat we positieve maatschappelijke impact genereren. Maar daarnaast betekent het ook dat onze beleggingsportefeuilles er wezenlijk anders uitzien dan de gemiddelde aandelen- of obligatie-index. En dus moeten we extra creatief zijn bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille die optimaal rendeert. Een portefeuille bovendien die wat risico betreft verantwoord is én die voldoet aan onze uitgesproken duurzame beleggingscriteria. Het oplossen van deze puzzel is dé motiverende uitdaging van mijn werk.”

Een belegging in de aandelenportefeuille van Triodos Bank leidt tot:

Cijfers voetafdruk aandelenportefeuille Triodos Bank
Data per 30 september 2019. Dit is de voetafdruk van de aandelenportefeuille van Triodos Bank ten opzichte van een investering met dezelfde omvang in de bredere aandelenbenchmark.

Hoe los je die puzzel op?

“Het begint bij de intensieve gesprekken met onze klanten over hun wensen en doelstellingen, zowel financieel als maatschappelijk. Die gesprekken worden gevoerd door onze relatiemanagers, maar ik neem er zelf ook vaak aan deel als portefeuillemanager. Tegelijkertijd hebben we gesprekken met de bedrijven waarin we beleggen en stellen hen gedetailleerde vragen over hun activiteiten. Tot slot maken we gebruik van publiek toegankelijke financiële data en van de gegevens van externe leveranciers van duurzaamheidsdata, zoals ISS Oekom. Zij doen uitgebreid onderzoek naar de activiteiten van bedrijven. Op basis van deze gegevens en de informatie uit onze eigen gesprekken, kunnen we de juiste beleggingskeuzes maken.”

Waar ben je trots op in je werk?

“We beleggen alleen in aandelen en obligaties van bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld. Daarbij moeten bedrijven ook financieel aantrekkelijk zijn. Als het gaat om overheden en supranationale organisaties beleggen we bij voorkeur in impact bonds. Dat wil zeggen: in green bonds en social bonds. Want daarbij is duidelijker aan te geven waar het geld van de klant voor wordt gebruikt. Zo beleggen we sinds kort in een social bond van het Spaanse Instituto de Crédito Oficial (ICO). Dit kredietagentschap is volledig eigendom van de Spaanse nationale overheid. De opbrengsten van de social bond worden gebruikt voor leningen aan kleine en middelgrote bedrijven in economisch minder welvarende Spaanse regio’s. Daarmee draagt de instelling direct bij aan de ontwikkeling van regionale werkgelegenheid. Ik ben er trots op dat we onze klanten de gelegenheid geven om bij te dragen aan de positieve maatschappelijk impact van ICO. Zelf vond ik het mooi om me als portefeuillemanager te verdiepen in concrete beleggingsmogelijkheden in een ander Europees land. Een land waar Triodos Bank ook is gevestigd en waar we nauw bij betrokken zijn.”

CV

Jeroen van Herwaarden

Jeroen van Herwaarden is sinds 2018 portefeuillemanager bij Triodos Investment Management. Eerder werkte hij onder meer als obligatieanalist en als beleggingsadviseur bij verschillende banken. In zijn persoonlijk leven probeert hij duurzame keuzes te maken. “Ik koop bij voorkeur biologische producten en als het kan vermijd ik plastic verpakkingen. Daarnaast probeer zo weinig mogelijk te vliegen. Want vliegen heeft grote milieu-impact. Je kunt je dak vol leggen met zonnepanelen, maar als je vervolgens één keer naar Thailand vliegt komt je bijdrage aan het milieu weer ver onder nul uit.” Onderzoeker Babette Porcelijn schreef een interessant boek over de milieu-impact van onze spullen en ons gedrag: De Verborgen Impact.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update