1. Zakelijke bestelauto op diesel of benzine duurder, elektrisch blijft voordelig

Ondernemers die een bestelauto gebruiken, betalen minder motorrijtuigenbelasting dan voor een personenwagen met hetzelfde gewicht. Het kabinet gaat die korting stapje voor stapje afbouwen. Gemiddeld stijgt de motorrijtuigenbelasting €24 per jaar vanaf 2021 tot en met 2024. De exacte stijging hangt af van het gewicht van de bestelauto.

Ondernemers die kiezen voor een volledig elektrische bestelwagen zijn goedkoper uit. Zij betalen in elk geval tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting.

2. Kopen bij de boer

Om consumenten bewuster te maken van de herkomst van producten gaat de overheid boeren die producten direct aan de consument verkopen een handje helpen. Deze ontwikkeling moet agrariërs ook helpen de overstap te maken naar kringlooplandbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij ondersteunt de Taskforce Korte Keten. Die helpt boeren die streekproducten verkopen met bijvoorbeeld de marketing.

3. Circulaire economie

Ondernemers die werken aan demonstratieprojecten gericht op circulaire economie kunnen in aanmerking komen voor subsidies of fiscale steun. Denk aan hergebruik van afval of het beperken van grondstofgebruik. Er zijn twee regelingen:  DEI+ Circulaire Economie en MIA\Vamil.

Tiemen ter Hoeven, oprichter Roetz-Bikes - Triodos Bank
Tiemen ter Hoeven, oprichter van Roetz-Bikes, werkt aan een 100 procent circulaire fiets. Triodos Bank financiert Roetz-Bikes en andere ondernemers in de circulaire economie.

Verenigingen van Eigenaren vallen ook onder regeling

Een andere wijziging is de Vereniging van Eigenaren (VvE) onder bepaalde voorwaarden ook onder deze regeling vallen. Dat is van belang als een VvE zonnepanelen heeft en stroom levert aan een energieleverancier. De VvE hoeft dan geen btw-aangifte te doen.

4. Bevordering onderzoek naar innovaties

Ondernemers die onderzoek doen naar nieuwe producten en diensten kunnen in aanmerking komen voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Volgend jaar stelt het kabinet €1281 miljoen ter beschikking. Het kabinet heeft de aanvraagprocedure vereenvoudigd. De voorwaarden zijn gelijk aan die van dit jaar.

Voor startende ondernemingen gelden speciale voorwaarden. Starters die in aanmerking komen, hoeven minder loonbelasting af te dragen.

5. Kleine ondernemingsregel (KOR) voor btw verandert

De KOR is een vrijstelling van de btw voor ondernemers die minder dan €20.000 omzet per jaar maken. In de huidige versie van de KOR hoeven kleine ondernemers geen btw af te dragen als ze minder dan €1883 btw ontvangen na aftrek van de betaalde btw. Bij de nieuwe KOR hoeven kleine ondernemers hun klanten geen btw in rekening te brengen.

6. Werkkostenregeling verruimd

Werkgevers mogen tot een bepaalde grens onbelast vergoedingen aan hun werknemers geven. Die grens wordt volgend jaar verhoogd naar 1,7% over de eerste €400.000 van de loonsom. Hier profiteert met name het mkb van.

Boven de €400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden. De werkgever is vrij om te bepalen welke zaken worden vergoed. Bepaalde zogeheten gerichte vergoedingen, zoals een treinabonnement, reiskostenvergoedingen en maaltijden bij overwerk gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

7. Lagere kosten brede-weersverzekering

Boeren die een brede-weersverzekering afsluiten tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals aanhoudende droogte hoeven vanaf volgend jaar geen assurantiebelasting (21%) meer te betalen over de premie. Dit maakt deze verzekering aanzienlijk goedkoper. De maatregel kost de overheid circa €7 miljoen.

> Lees ook: Prinsjesdag 2019: Tel de zegeningen, maar waar is duurzame transitie-ambitie?